11 01 2023
Категорія: Накази Департаменту

Проект наказу "Про затвердження Порядку використання коштів обл. бюджету у 2023 р. для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інв. внаслідок війни в Афганістані 1-ї гр. до Дня вшанування учасників бойових"


Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення Хмельницької обласної ради від 24 грудня 2020 року № 8-2/2020 «Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2021 – 2025 роки», наказу начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 року № 557/2022-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 рік», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету у 2023 році, передбачених для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2023 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (додається).

 

2. Заступнику начальника відділу фінансів та бухгалтерського обліку управління фінансів та надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Валентині ВОРОБЙОВІЙ передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг звʼязку, повʼязаних з виконанням функцій щодо надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

 

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) з моменту його оприлюднення.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима МАРУНЯКА.

 

Директор Департаменту соціального

захисту населення Хмельницької

обласної державної адміністрації Ірина КОВАЛЬЧУК

 

Порядок

використання коштів обласного бюджету у 2023 році для

надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2023 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (далі ˗ Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених на зазначену мету.

 

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2023 році (далі ˗ бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі ˗ головний розпорядник коштів).

 

4. Розмір допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (далі – допомога) складає 5 (пʼять) тисяч гривень.

 

5. Допомога надається особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи та членам сім’ї загиблого учасника бойових дій в Афганістані, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або інші надбавки, встановлені чинним законодавством, зареєстровані і проживають у Хмельницькій області та внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

У разі, коли на допомогу мають право двоє і більше членів сім`ї загиблого учасника бойових дій в Афганістані, їм виплачується одна спільна допомога пропорційно розміру отримуваної пенсії у зв’язку з втратою годувальника або кількості користувачів пільг, наданих їм відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

6. Допомога особам, зазначеним у пункті 5 Порядку, надається на підставі таких документів:

 

1) списків осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи та членів сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані;

 

2) копії посвідчення відповідного зразка, засвідченої в установленому порядку;

 

3) копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, - копію сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки з такою відміткою.

 

7. Документи, зазначені у пункті 6 Порядку, подаються головному розпоряднику коштів структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

 

8. Для перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштове відділення за місцем проживання заявника, головний розпорядник коштів подає до Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області платіжне доручення та зведений реєстр виплати допомоги.

 

9. Виплата допомоги здійснюється головним розпорядником коштів
шляхом перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштове відділення за місцем проживання заявника.

 

10. Витрати головного розпорядника коштів, повʼязані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються:

 

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

 

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» –для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на поштові відділення за місцем проживання заявників;

 

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – для виплати одноразової грошової допомоги.

 

11. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

 

12. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

13. Контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів.

 

Заступник директора Департаменту

соціального захисту населення

Хмельницької обласної

державної адміністрації Вадим МАРУНЯК