УМОВИ

забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

У листопаді 2011 року Верховною Радою України ухвалені зміни до ст.26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», які передбачають запровадження нового механізму забезпечення ТЗР.

Відповідно до прийнятих змін, інвалід сам має право обирати підприємство для отримання протезно-ортопедичних послуг, на якому за результатами індивідуального обстеження буде оформлене індивідуальне замовлення, визначено тип технічного засобу реабілітації, що відповідають вимогам цього інваліда.

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, перелік таких засобів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (далі – Порядок).

Цей Порядок визначає:

- механізм безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – ТЗР);

- безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.

Категорії осіб, які мають право на забезпечення ТЗР:

інваліди та діти-інваліди забезпечуються усіма видами технічних та інших засобів реабілітації. Також зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються діти віком до 18 років з  вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами;

особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок і спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

Куди і кому звертатися для взяття на облік щодо забезпечення ТЗР

Інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення звертаються до управління праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Громадяни, які не можуть самостійно зібрати та надати до управління праці та соціального захисту населення документи, можуть доручити це своєму представнику (рідні, сусіди, соціальний працівник, працівник сільської ради).

Які документи необхідно подати інваліду для взяття на облік щодо забезпечення ТЗР

1. заява про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

2. анкета на технічні засоби реабілітації (із зазначенням конкретної моделі виробу та виробника);

3. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

4. паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років);

5. довідку про реєстрацію місця проживання;

6. висновок МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК);

7. індивідуальну програму реабілітації (для інваліда та дитини-інваліда);

8. висновок ЛКК для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (для інших осіб);

9. копію пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;

10. копію посвідчення, яке підтверджує статус особи, що має право на пільги відповідно до законодавства.

Копії подаються з відповідними оригіналами.

Якщо звертається законний представник інваліда чи іншої особи, він подає разом із зазначеними документами свій паспорт та документ, що підтверджує його повноваження законного представника.

Де можна замовити та отримати ТЗР

Інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний представник після одержання направлення в органах праці та соціального захисту населення замовляє ТЗР:

- на підприємстві;

- в сервісному центрі;

- в місцевому органі праці та соціального захисту населення.

ТЗР видають місцеві органи праці та соціального захисту населення, або за бажанням інваліда їх можна отримати безпосередньо на підприємстві чи в сервісному центрі.

Умови забезпечення ТЗР

ТЗР видаються без права їх продажу, дарування і передачі іншій особі протягом строку, на який видається такий засіб.

Першочергово ТЗР забезпечуються діти-інваліди, позачергово – інваліди та жінки після мастектомії, з вродженими вадами молочних залоз у разі первинного протезування.

Позачергово забезпечуються магнітофонами інваліди I і II групи по зору, які є постійними відвідувачами бібліотеки.

Діти-інваліди забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру свого зростання, проте  ортопедичним взуттям – не більше чотирьох пар на рік.

Діти віком до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру свого зростання (ортопедичне взуття – 2 пари на рік).

Інваліди та діти інваліди можуть бути забезпечені одночасно не більш, як двома кріслами колісними: дорожнім і універсальним (одне з яких може бути з електричним приводом).

У разі, коли інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років не може користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою реабілітації або висновком МСЕК, ЛКК, він забезпечується засобом реабілітації за індивідуальним замовленням.

Заміна та повернення ТЗР

Заміна пошкоджених ТЗР проводиться в разі неможливості (недоцільності) проведення ремонту виробу.

Після підтвердження неможливості (недоцільності) проведення ремонту пошкодженого виробу, інвалід забезпечується, за наявності, новим відповідним засобом або його аналогом.

У разі отримання інвалідом, дитиною-інвалідом, іншою особою або їх законними представниками неякісного ТЗР спеціаліст місцевого органу праці та соціального захисту населення чи сервісного центру складає акт про непридатність до експлуатації або неналежну якість відповідного засобу. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило його поставку, а інваліду, дитині-інваліду, іншій особі видається інший засіб за рахунок підприємства.

Засіб реабілітації, термін експлуатації якого ще не скінчився, повертається управлінню праці та соціального захисту населення у разі:

- смерті інваліда;

- якщо став не потрібний.

Відмова від одержання ТЗР

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа, їх законні представники можуть відмовитися від виготовленого та поставленого ТЗР, але тоді він знімається з обліку на строк експлуатації відповідного засобу.

Ремонт ТЗР

У разі виникнення несправності ТЗР для здійснення ремонту необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання інваліда, дитини-інваліда.

Ремонт технічних засобів реабілітації проводиться підприємствами, сервісними центрами за зверненням місцевого органу праці та соціального захисту населення на підставі заяви інваліда.

Ремонт індивідуальних засобів реабілітації проводиться підприємствами на підставі письмової заяви інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника.

Доставка ТЗР

Підприємствами-виробники, які виготовляють ТЗР, постачають їх до сервісних центрів.

У разі відсутності сервісних центрів до установ, що вкажуть регіональні органи праці та соціального захисту населення.

Сервісні центри

Для реалізації нового механізму забезпечення, надання ефективної адресної допомоги інвалідам при державних та казенних протезно-ортопедичних підприємствах створено сервісні центри із забезпечення інвалідів ТЗР та технічного обслуговування цих засобів.

 

Де отримати висновок про необхідність у забезпеченні ТЗР

- для інвалідів - медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації;

- для дітей-інвалідів та інших осіб — лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) або клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності з оформленням відповідного висновку;

- для інвалідів та дітей-інвалідів, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електричним приводом), — обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Республіці Крим медико-соціальні експертні комісії з оформленням відповідного висновку;

- для інших осіб - лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) з оформленням відповідного висновку;

- для інвалідів по слуху підставою забезпечення мобільними телефонами є висновок МСЕК про інвалідність по слуху;

- для інвалідів I і II групи по зору підставою забезпечення годинниками та магнітофонами є висновок МСЕК про інвалідність по зору;

- для інвалідів I і II групи по зору з числа студентів та слухачів вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації і професійно-технічних навчальних закладів, юристів, журналістів, педагогів, інших спеціалістів, керівників та їх заступників підставою забезпечення диктофонами є:

а) висновок МСЕК про інвалідність по зору

б) рішення комісії Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління праці та соціального захисту населення Київської і Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій за участю представника УТОС.

Основні види ТЗР:

протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття (системи отрезів на хребет, системи ортезів на верхні та нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх кінцівок, протези молочної залози, ортопедичне взуття);

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (наколінники, налокітники, рукавиці, подушки протипролежневі, крісла-стільці туалетні, сидіння на унітаз, сидіння для ванни та душу, підставки для ванни);

засоби для пересування (крісла колісні кімнатні та дорожні, крісла колісні з електричним приводом);

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходунки);

меблі та оснащення (столи, столи-парти, стійки парти, стінки шведські дитячі, поручні);

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (магнітофони, диктофони, годинники, мобільні телефони для письмового спілкування).