Правовий статус Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

 

Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації  утворений головою обласної державної адміністрації шляхом перейменування Головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, є правонаступником усіх його майнових та немайнових прав і зобов’язань, входить до складу обласної державної адміністрації і в межах області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

Департамент підпорядковується голові обласної державної адміністрації та є підзвітним і підконтрольним Мінсоцполітики та Національній соціальній сервісній службі України.

Департамент взаємодіє з Нацсоцслужбою у виконанні визначених для нього завдань.

Департамент забезпечує на відповідній території реалізацію державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг сім’ям та особам, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції / операції об’єднаних сил (далі – АТО / ООС), громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам, дітям,  іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством мають право на пільги та отримання житлових субсидій), оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряд-женнями голови обласної державної адміністрації, а також положенням про Департамент.

Основними завданнями Департаменту є:

підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм у сфері соціальної політики, в тому числі програм щодо підвищення рівня життя, посилення ролі сім’ї як основи суспільства;

забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки і надання соціальних послуг сім’ям та особам, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі учасникам АТО / ООС), особам, на яких поширюється дія законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим, багатодітним, моло-дим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством мають право на пільги та отримання житлових субсидій;

виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми;

організація надання соціальних послуг і проведення соціальної роботи на відповідній території шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

координація діяльності та контроль за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій завдань і заходів, спрямованих на розв’язання питань, що належать до його ком-петенції; нагляд за дотриманням вимог законодавства щодо призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, надання практичної, консультаційно-правової та організаційно-методичної допомоги;

сприяння органам місцевого самоврядування у розв’язанні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій, громадським та іншим  організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення;

методичне забезпечення та координація надання адміністративних послуг соціального характеру через органи місцевого самоврядування, центри надання адміністративних послуг.