Правовий статус Департаменту

  • Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної держадміністрації (далі - Департамент) є структурним підрозділом Хмельницької обласної держадміністрації, що утворюється головою Хмельницької обласної держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові Хмельницької держадміністрації та Мінпраці.
  • Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, актами голови Хмельницької обласної ради, а також положенням про департамент.
  • Основними завданнями департаменту є:
  1. Забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою;
  2. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення;
  3. Координування заходів щодо реалізації державної політики зайнятості на території області, сприяння повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття, ефективному використанню робочої сили та підвищенню її якості;
  4. Забезпечення регулювання регіонального ринку праці шляхом розроблення та реалізації територіальних програм зайнятості населення, здійснення інших заходів щодо поліпшення ситуації на цьому ринку;
  5. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області; організаційно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів рад;
  6. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками, іншими об'єднаннями громадян та організаціями роботодавців.