Заступник начальника управління
начальник відділу   - ПАЮК Віталій Валерійович

Телефон:  (0382)  65-77-52

Адреса:   вул. Володимирська, 109, каб. 408 (4-й поверх)

Основні функції

  • Організація  планово-економічної  роботи;
  • Бухгалтерський  облік  надходження  коштів  з  Державного та місцевих  бюджетів та  контроль за  їх використанням;
  • Методичне  керівництво  роботою  підвідомчих  установ  з  питань  бухгалтерського  обліку організації  та  оплати  праці  працівників;
  • Контроль  за  станом  статистичного  обліку  і  звітності  у    підвідомчих  установах;
  • Надання  консультацій  та  рекомендацій  з  питань  ведення  бухгалтерського  обліку  та  дотримання  штатно-кошторисної  дисципліни  підвідомчими  установами  і  організаціями;
  • Планування  показників  економічного  і  соціального  розвитку  системи  праці  та  соціального  захисту  населення  області;
  • Визначення  обсягів  видатків з бюджету  на  утримання  установ і заходів  системи  області.