Відділ фінансів та бухгалтерського обліку

Заступник начальника управління
начальник відділу   - 

Телефон:  (0382)  65-77-52

Адреса:   вул. Володимирська, 109, каб. 408 (4-й поверх)

 

Основними завданнями відділу є:

організація та забезпечення складання проектів кошторисів та бюджетних запитів;

затвердження кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;

розроблення та затвердження паспортів бюджетних програм і складання звітів про їх виконання;

здійснення управлінням бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі

забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством

забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства.