Право на  державну  соціальну  допомогу мають малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на території України.

Заява про надання  державної  соціальної  допомоги подається уповноваженим представником сім'ї до місцевої державної адміністрації (структурного підрозділу з питань соціального захисту населення) або  до  виконавчого  комітету  сільської, селищної ради.  Виконавчий  комітет  сільської, селищної ради передає заяву про  надання  державної соціальної допомоги до місцевої державної адміністрації (структурного підрозділу з питань соціального захисту населення).

У заяві  дається згода сім'ї на збір інформації про неї,  про її власність,  доходи та майно, що необхідна для мети цього Закону.

До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

- документ, що посвідчує особу;

- довідка про склад сім'ї. До складу сім'ї включаються чоловік, дружина;  рідні, усиновлені та діти цих осіб віком до вісімнадцяти років,  а  також  діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх,  професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV  рівнів  акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не  мають  власних  сімей;

- декларація про  доходи  та майно осіб,  які входять до складу сім'ї;

- довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);

- довідка  встановленої  форми  про безпосередню участь особи в антитерористичній  операції.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним  доходом,  який  обчислюється  за методикою, встановленою центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення,  але  цей  розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

До стабілізації  економічного  становища  в  Україні   розмір державної соціальної  допомоги  визначається  з  урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з  реальних  можливостей видаткової  частини  Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про
Державний бюджет України на відповідний рік і становить:

100% прожиткового мінімуму - для непрацездатних громадян, 85% прожиткового мінімуму- для дітей відповідного віку, 21% прожиткового мінімуму - для працездатних осіб.

Розмір  державної  соціальної  допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.

Державна соціальна  допомога  не  призначається  у  випадках, коли:

- працездатні члени  малозабезпеченої  сім'ї  не  працюють,  не служать,  не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних,   вищих   навчальних  закладах  I-IV  рівнів акредитації протягом трьох місяців,  що передують місяцю звернення за  призначенням  державної соціальної допомоги (крім осіб,  які в установленому  порядку  визнані  безробітними  та  за  інформацією
центрів  зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню;

- осіб,  які доглядають за дітьми до  досягнення ними трирічного віку або за дітьми,  які потребують
догляду  протягом   часу,   визначеного   у   медичному   висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або  дітьми-інвалідами  віком  до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок  психічного  розладу,  а  також  за особами, які досягли 80-річного  віку;  фізичних  осіб, які надають соціальні послуги);

- з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування,  а  також  хто-небудь  із її складу протягом 12 місяців перед  зверненням  за  наданням  державної   соціальної   допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;

- у власності  чи  володінні  малозабезпеченої  сім'ї  є  друга квартира (будинок)  за  умови,  що  загальна площа житла перевищує 21 квадратний  метр   на   одного   члена   сім'ї   та   додатково 10,5 квадратного  метра  на  сім'ю,  чи  більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

За  наявності  вказаних обставин,  державна соціальна допомога може бути призначена місцевоюдержавною  адміністрацією  на підставі рішень районних, районних умістах  Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчихкомітетів  міських і районних у містах (у разі їх створення) рад у разі,якщо:

- у складі сім'ї є інвалід;

- у малозабезпеченій  багатодітній  сім'ї  виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо  діти  навчаються  за  денною формою навчання у загальноосвітніх,  а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації,  але  не  довше ніж до досягнення ними 23 років);

- неможливість отримання   будь-яких   джерел   для   існування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів  сім'ї.

Рішення  про  призначення  державної  соціальної  допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження  матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Призначена державна  соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання  сім'єю  можливостей знаходження додаткових джерел для існування.