НАКАЗ

08.04.2014 м. Хмельницький                         №  42/н

 

Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги»,  постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року №44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційну та технологічну картки адміністративної  послуги «Встановлення статусу та видача посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» та  «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (додатки 1, 2).

2.  Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 15.03.2013 року №29/н «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор Департаменту                                                             С.Лукомська

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

соціального захисту населення

облдержадміністрації

08.04.2014 № 42/н

Інформаційна картка адміністративної послуги

встановлення статусу та видача посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС»

та  «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

майдан Незалежності,1

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Пн.-Чт. – 9.00 -18.15

Пт. – 9.00 -17.00

Обідня перерва – 13.00 – 14.00

Сб.-Нд. - вихідні дні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (0382)75-25-76

Електронна адреса hmouszn@hm.ukrtel.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

1.Постанова Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 р. № 51 Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.  Постанова від 2 грудня 1992 р. № 674 «Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання

адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про видачу посвідчення і отриманні статусу є відповідність документів, зазначених у пункті 10 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Відповідно до пункту 10 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51, посвідчення видаються:

- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі одного з таких документів:

а) посвідчення про відрядження в зону відчуження;

б) військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження;

в)довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту);

- інвалідам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, - на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов'язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи;

- хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - на підставі висновку експертної медичної ради і акта форми № Н-1;

- потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного  розвитку,  після досягнення  ними  повноліття)  і особам,  які постійно проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з  моменту  аварії  до прийняття  рішення  про  відселення  (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р.  № 224), - на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями (додатки № 3 або № 4);

- особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на  день аварії  або які за станом на 1 січня 1993 р. прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони  гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені  або самостійно переселилися з цих територій, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 5);

- особам, які постійно проживають або працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного  відселення  за умови,  що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 6);

- особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або   відпрацювали  чи  постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох  років, - на підставі  довідки  встановленого зразка (додаток № 7);

- особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р.  не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими  завданнями, - на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 1);

- дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, - на підставі довідки встановленого зразка (додатки № 3-10);

- громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну - відповідно до законодавства;

- дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого - на  підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або на підставі відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо причинного зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Перелік документів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для видачі посвідчень:

1. Для видачі посвідчення УЛНА на ЧЕАС первинно ІІ або ІІІ категорії:
оригінал посвідчення про відрядження в зону відчуження або довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту) - для не військових; військовий квиток і оригінал довідки командира військової частини, підтверджена довідкою (оригінал) архіву про участь у ЛНА на ЧАЕС – для військових, відповідно Порядку віднесення громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України 2 грудня 1992 року № 674, підставою для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС особам, є довідка, видана військовою частиною, що проводила випробування чи брала участь у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, підтверджена Центральним архівом МО РФ. Довідка повинна підтверджувати факт безпосередньої участі громадянина в первинних заходах із зазначенням дати: числа, місяця, року.

Перелік організацій, які мають право давати підтверджуючі документи: Семипалатинський полігон – в/ч 31600, ЦА МО РФ, Полігон “Нова земля” - в/ч 22510, в/ч 31100, ЦА МО РФ, Тоцькі навчання в/ч 31941, ЦА МО РФПО “Маяк”- “Челябінська-40” - адміністрація Челябінської області РФ, тощо.

2. Для видачі посвідчення постраждалого від Чорнобильської катастрофи   первинно ІІ або ІІІ категорії:

- евакуйованим із зони відчуження у 1986 році (ІІ категорія) – довідка за формою 3 до Порядку видачі посвідчень № 51, громадяни, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового)  з моменту аварії до прийняття рішення про відселення (ІІ категорія) – довідка за формою 4 до Порядку видачі посвідчень № 51, громадяни, які мають підстави для визначення категорії ІІІ – довідки за формами 5 та 6 до Порядку видачі посвідчень.
Видача довідок зазначеної категорії осіб здійснюється місцевими органами виконавчої влади на цих територіях.

3. Для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи первинно – довідки за формами 3 - 10 до Порядку видачі посвідчень № 51.

3.1. Для визначення статусу дитини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка народжена від батька або матері віднесених до 1, 2 або 3 категорії постраждалих необхідно надати наступний пакет документів:

- Заява матері (батька) про видачу посвідчення дитині.

- Завірена копія посвідчення матері (батька).

- Завірена копія свідоцтва про народження дитини. Додаток  № 8 до Порядку видачі посвідчень № 51.

4. Якщо дитині встановлено групу інвалідності, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, для отримання вкладки до дитячого посвідчення:

-заява матері (батька),

-завірена копія експертного висновку про причину захворювання та інвалідності (видається Центральною дитячою спеціалізованою ЛКК по встановленню причинного зв'язку захворювань та інвалідності з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС),

- завірена копія медичного висновку про строк дії групи інвалідності дитини,

-копія посвідчення дитини.

5. Для видачі посвідчення дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих) віднесених до категорій 1, 2, 3, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою:

-заява дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина,

-завірена копія свідоцтва про одруження,

-завірена копія про смерть,

-завірена копія довідки про причинний зв'язок смерті з Чорнобильською катастрофою

( експертний висновок),

-фотографія 3 х 4.

6. Для видачі довідки за формою № 2:

-заява дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина,

-завірена копія свідоцтва про народження,

-завірена копія про смерть,

-завірена копія довідки про причинний зв'язок смерті з Чорнобильською катастрофою  (експертний висновок),

7. Для видачі посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 необхідно надати наступний пакет документів:

-заява громадянина,

-оригінал попереднього посвідчення,

-завірена копія експертного висновку про причинний зв'язок із Чорнобильською катастрофою (Львівської регіональної міжвідомчої експертної комісії,  свідоцтва про хворобу ВЛК).

-Завірена довідка МСЕК про причинний зв'язок групи інвалідності з Чорнобильською катастрофою, до речі цей зв'язок має право встановлювати тільки обласна медико-соціальна експертна комісія.

-копія паспорту,

-фотографія 3х 4.

7.1. Для обміну вкладки до посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв'язку із переоглядом групи інвалідності :

-заява громадянина,

-оригінал попередньої вкладки,

-завірена довідка МСЕК

8. Для видачі дублікату посвідчення надається наступний пакет документів:

8.1.В разі втрати посвідчення:

- заява громадянина;

- об'ява в газеті про те, що загублене посвідчення вважати не дійсним, обов'язково із зазначенням категорії та номеру загубленого посвідчення,

- фотографія 3 х 4 (для дорослих).

8.2. У випадку коли посвідчення зіпсоване:

- заява громадянина,

- акт про непридатність посвідчення для використання,

-фотографія 3 х 4 (для дорослих).

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Плата згідно чинного законодавства не передбачена. 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Відповідно до абзацу 14 пункту 10 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51, рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів до органу, що видає посвідчення.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі посвідчення і отриманні статусу є невідповідність документів, зазначених у пункті 10 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Після засідання комісії по забезпеченню контролю за правомірністю видачі посвідчень учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадянам встановлюється статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи та видаються відповідні посвідчення.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Письмово

 

* Заява пишеться у довільній формі.

Директор Департаменту                                                                                                           С. Лукомська

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

соціального захисту населення

облдержадміністрації

08.04.2014 № 42/н

Технологічна картка адміністративної  послуги

«Встановлення статусу та видача посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» та  «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Дія

Термін виконання (днів)

1.

Прийом і перевірка повноти пакету документів, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Сікорський В.А., головний спеціаліст відділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та кадрово-правової роботи управління у справах інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та кадрово-правової роботи Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

В

Протягом 1 дня

2.

Внесення резолюції начальника управління

Начальник управління у справах інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та кадрово-правової роботи Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

В, У

1-2

3.

Реєстрація заяви

Відділ звернень громадян та адміністративно-господарської діяльності

1-2

4.

Формування справи (пошук архівних

документів)

Сікорський В.А.

В

3-4

5.

Розгляд документів

Комісія по забезпеченню контролю за правомірністю видачі посвідчень учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

В, У

1

6.

Встановлення статусу постраждалих від Чорнобильської катастрофи та виписка посвідчень

Сікорський В.А.

В

1-2

7.

Видача посвідчення

Сікорський В.А.

В

Загальна кількість днів надання послуги – 1 місяць

Загальна кількість днів, передбачених законодавством, – 1 місяць

Директор Департаменту                                                                                 С. Лукомська