Відповідно до чинного законодавства (постанови КМУ від 09.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)») на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:

 • громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
 • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) своїми структурними підрозділами (відділеннями соціальної допомоги вдома; соціально-побутової адаптації; соціально-медичних послуг; стаціонарними відділеннями для постійного або тимчасового проживання; відділеннями організації надання адресної натуральної та грошової допомоги та іншими відділеннями) надають:

 • соціально-побутові послуги - забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги тощо;
 • психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічної корекції, методичних порад;
 • соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб громадян, яких обслуговує територіальний центр, організація їх дозвілля;
 • соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів, збереження, підтримка здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
 • соціально-економічні послуги - надання натуральної чи грошової допомоги;
 • юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, захист прав та інтересів громадян, яких обслуговує територіальний центр;
 • інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань (просвітницькі  послуги), поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг;
 • інші соціальні послуги, перелік, умови та порядок надання яких визначають у разі потреби місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, що утворили територіальний центр.

 

Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянину необхідно подати письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення за місцем проживання.
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідно до чинного законодавства можуть надавати послуги як безкоштовно так і на платній умові.

Територіальний центр забезпечує безоплатне соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в обсягах, визначених державними стандартами:

 • громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з  числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
 • громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

 

Територіальний центр (в межах наявних можливостей) може надавати платні соціальні послуги:

 • громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд  і допомогу;
 • громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

 

На кожного громадянина, що обслуговується територіальним центром ведеться особова справа, в якій міститься:

у відділенні соціальної допомоги вдома:

 1. письмова заява громадянина;
 2. медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;
 3. карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
 4. один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);
 5. довідка про склад сім'ї (форма № 3);
 6. витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом;
 7. копія довідки про встановлення групи інвалідності;
 8. копія рішення (розпорядження) органу, що утворив територіальний центр, або утвореної ним комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

 

у відділенні соціальної-побутової адаптації:

 1. письмова заява громадянина;
 2. медичний висновок про потребу в соціально-побутовій адаптації та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;
 3. карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;
 4. копія довідки про встановлення групи інвалідності;
 5. довідка про склад сім'ї (форма № 3);
 6. копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

 

у відділенні соціально-медичних послуг:

 1. письмова заява громадянина;
 2. медичний висновок про потребу в соціально-медичних послугах та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;
 3. карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;
 4. довідка про склад сім'ї (форма № 3);
 5. копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

 

у стаціонарних відділеннях для постійного або тимчасового проживання:

 1. письмова заява громадянина;
 2. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 3. направлення (путівка);
 4. висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі;
 5. довідка про розмір призначеної пенсії;
 6. довідка про склад сім'ї (форма № 3);
 7. витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом;
 8. довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності;
 9. копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування;
 10. копія рішення (розпорядження) органу, що утворив територіальний центр, або утвореної ним комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити  їм догляд і допомогу.

 

у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги:

 1. письмова  заява громадянина;
 2. довідка  про склад сім'ї (форма № 3);
 3. довідки  про  доходи  членів  сім'ї;
 4. копія  наказу про здійснення (припинення) обслуговування.