Законодавство та документи по Гендерній рівності, запобіганню дискримінації

ЗУ Гендер нова редакція 2018

Конвенція дискримінація

Нацплан жінки, мир, безпека

ПКМУ Гендер

Пекінська декларація

Резолюція ради безпеки ООН 1325

Факультативний протокол

Стамбульська конвенція