Відділ організації надання та забезпечення соціальних послуг

Начальник відділу  - Дмитрієнко Олена Миколаївна
Телефон:  (0382)  75-20-91
Адреса:   вул. Володимирська, 109, каб. 108 (1-й поверх)

Основними завданнями відділу є:

виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей, забезпечення рівних прав і можливостей участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми;

організація надання соціальних послуг і проведення соціальної роботи на відповідній території шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм щодо підвищення рівня життя, посилення ролі сім’ї як основи суспільства;

координація діяльності та контроль за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій завдань і заходів, спрямованих на розв’язання питань, що належать до його компетенції;

сприяння органам місцевого самоврядування у розв’язанні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій, громадським та іншим  організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.