Начальник відділу    -   Канарський Віталій Аполлінарійович

Телефон/факс:  

Адреса:   вул. Володимирська, 109, каб. 309 (3-й поверх)

Основні функції

  • Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
  • Організовує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями;
  • Організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів та укладення територіальної угоди із профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми обʼєднаннями, що діють на території області; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації із профспілками та їхніми обʼєднаннями, організаціями роботодавців та їхніми обʼєднаннями, координує організаційні заходи щодо створення територіальної тристоронньої соціально-економічної ради та забезпечує її діяльність;
  • Проводить моніторинг показників заробітної плати за видами економічної діяльності (в розрізі адміністративно-територіальних одиниць області) та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців;
  • Розробляє обласну програму зайнятості населення або бере участь у її розробленні, координує реалізацію заходів, передбачених обласною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
  • Сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно вибраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;
  • Вивчає стан трудової міграції на відповідній території з урахуванням гендерної складової, віку та місця проживання, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;
  • Забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню у звʼязку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань.