Начальник відділу    -   Канарський Віталій Аполлінарійович

Телефон/факс:  

Адреса:   вул. Володимирська, 109, каб. 309 (3-й поверх)

Основні функції

  • Здійснення моніторингу у сфері праці, зайнятості та трудової міграції, а також регіонального прожиткового мінімуму;
  • Координація діяльності структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, пов’язаної з розробленням та виконанням територіальних програм зайнятості;
  • Участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;
  • Вивчення стану використання робочої сили, аналіз ринку праці та у сфері професійної освіти; організаційно-консультаційне та інформаційне забезпечення професійного навчання кадрів на виробництві; участь у розробленні пропозицій щодо створення нових робочих місць, доцільності створення і розміщення нових підприємств;
  • Вивчення стану трудової міграції в області, участь у проведенні перевірок додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
  • Здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами-підприємцями законодавства з питань зайнятості населення.