10 01 2012
Категорія: Громадська рада

Перелік та зміст документів, що подаються інститутом громадянського суспільства для участі в установчих зборах


Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу громадської ради при Головному управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, просимо уважно прочитати наступні рекомендації:

1.  Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.

2.  До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради (далі – громадська рада) віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України.

3.  Зверніть також увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996, а отже, він є обов’язковим.

4.  Крім обов’язкових документів, просимо Вас надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника у електронному вигляді (або на диску CD): на 1 арк. формату А4, розмір шрифту - Times New Roman, 14 пт. Дана інформація буде розміщена на офіційному веб-сайті Головного управління, у рубриці «Громадська рада».

 

У випадку наявності додаткових запитань просимо звертатись:

Відповідальна особа: Гловацький Іван Іванович, тел. 79-40-23.

Телефон для довідок: 61-63-25-  Квасюк Любов Миколаївна ;

Савчук Катерина Анатоліївна.

 

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

Ініціативна група з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

1. Приклад заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

№ ___ від ___________ 20__ р.

 

Ініціативній групі з підготовки установчих

зборів інститутів громадянського суспільства

по обранню громадської ради при Головному

управлінні праці та соціального захисту

населення Хмельницької облдержадміністрації

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться _________________ 20_____ року, візьме уповноважений представник (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації), який є кандидатом на членство в громадській раді при Головному управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації.

повна назва ІГС)_ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

1.    Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2.    Копії документів про легалізацію ІГС.

3.    Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2010-2011 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

4.    Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

5.    Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (або на CD-диску).

 

(повна назва ІГС) не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації на веб-сайті Головного управління. .

 

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

М.П. (за наявності)

 

2. Приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

Витяг з протоколу

засідання ____________________________

____ ____________ 20__року                                               №___

м. Хмельницький

Присутні:

Порядок денний:

1.   Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при Головному управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації.

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при Головному управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації _________________ - голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: ___________________, __________________

Термін: до _________________ 2012 року.

 

Головуючий ___________________

Секретар ____________________

 

3. Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС  на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

ПІБ

Місце роботи

Громадянство

Число, місяць і рік народження

Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, вчене звання

Володіння мовами

Нагороди, почесні звання

Досвід роботи у виборних органах

Трудова     діяльність (зазначити відомості  у тій послідовності, у якій вони зазначені у трудовій книжці)

Додаткова   інформація

Членство в ІГС:

Особисті досягнення:

Контактна інформація:

(місцезнаходження ІГС), тел.: ________________, e-mail: ______________

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді:

 

4. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності ________________________________________ у 2010 – 2011 роках

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи                 Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

*Інформація про результати діяльності ІГС за період 2010-2011 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4, пт.14.