09 06 2020
Категорія: Соціальні проекти

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМ (ПРОЕКТІВ, ЗАХОДІВ), РОЗРОБЛЕНИХ ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ДЛЯ ВИКОНАННЯ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У 2020 РОЦІ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

________________ С. ЛУКОМСЬКА

«____» _______ 2020 року

 

м.п.

 

 

УВАГА!

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМ (ПРОЕКТІВ, ЗАХОДІВ), РОЗРОБЛЕНИХ ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ДЛЯ ВИКОНАННЯ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА

У 2020 РОЦІ

 

Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2020 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Хмельницької обласної    ради від 17 лютого 2016 року № 14-4/2016.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 194) та наказу Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації від 09.06.2020 року         № 56/н «Про організацію та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського  суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році».

Мета конкурсу – залучення інститутів громадянського суспільства до розв’язання соціальних проблем найбільш незахищених верств населення Хмельницької області.

 

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

 

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:

1.           Подолання бідності та соціальної підтримки соціально незахищених верств населення Хмельницької області.

2.           Надання соціальної підтримки та забезпечення соціального захисту осіб похилого віку, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі соціальне обслуговування на дому.

3.           Надання соціальної підтримки особам з обмеженими фізичними можливостями, адаптації та інтеграції їх у суспільство, в тому числі соціальне обслуговування на дому.

4.           Впровадження соціальних технологій щодо реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

5.           Соціальна підтримки й адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

6.           Поліпшення умов життєдіяльності найменш захищених верств населення, у тому числі бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

7.           Розвиток системи надання соціальних послуг для Хмельницької обласної територіальної громади.

8.           Підтримка громадського руху інвалідів та ветеранів.

9.           Розповсюдження соціальної інформації.

 

Громадські об’єднання можуть подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

- соціальна підтримка та надання соціальної допомоги;

- організація навчання та просвіти;

- довідкові послуги;

- розроблення та розповсюдження рекламно–інформаційних матеріалів щодо соціального захисту населення;

- розробка та розповсюдження методичних матеріалів;

- проведення конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій.

 

Програми (проекти, заходи) можуть включати вищевказані види діяльності, але не обов’язково обмежуватись їх переліком.

Цільова аудиторія видів діяльності визначається відповідно до цілей та пріоритетів завдань, які відповідають завданням, визначеним обласною комплексною програмою соціального захисту населення на 2016-2020 роки.

(Посилання на текст обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки)

У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичної партії;

- не передбачають (обласного) рівня реалізації.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених обласним бюджетом на 2020 рік.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), що подаються для участі у конкурсі (загальний фонд конкурсу), становить                     400,0 тис. грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості програми (проекту, заходу). Решта 15 % необхідного обсягу фінансування програми (проекту, заходу) мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Для участі у конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, яка повинна містити:

1.           заяву про участь у конкурсі, складену за формою (додаток 1), що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу), за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності) – оригінал і три копії;

2.           опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу (додаток 2) – оригінал і три копії. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3.           листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) – оригінал і три копії;

4.           інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (форма додаток 3) – оригінал і три копії;

5.           копію статуту (положення) учасника конкурсу, засвідчені печаткою організації на кожній сторінці (у разі наявності);

6.           копію рішення органу державної податкової служби про внесення учасника конкурсу до Реєстру неприбуткових установ та організацій (із своєчасним оновленням і діючих на момент подачі пропозиції);

7.           довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси учасника конкурсу під час проведення конкурсу (за необхідності);

8.           копію підсумкового звіту про виконання проекту (програми, заходу), що були оголошені Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації у минулому році (у випадку участі).

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, можуть бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

 

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Зверніть особливу увагу!!!

Конкурсна пропозиція має подаватися:

 

- у друкованому вигляді (оригінал та три копії як зазначено вище);

- та електронному вигляді (1 компакт-диск з розбірливо написаною на ярлику назвою учасника конкурсу);

- усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в окремих папках-швидкозшивачах з файлами укомплектовані відповідно до переліку документів зазначеного вище;

- частково заповнені конкурсні пропозиції та конкурсні пропозиції, заповнені без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються;

- конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться;

- конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

 

Конкурсні пропозиції приймаються з 09 червня 2020 року по 10 липня 2020 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів (понеділок – четвер з 9.00 до 18.15, п’ятниця з 9.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), за адресою: м. Хмельницький, вулиця Володимирська, 109.

Зверніть увагу!!!

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства в разі, коли:

-   інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

-   інститут громадянського суспільства, зареєстрований в установленому порядку пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;

-   інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

-   інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

-   конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

- програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають обласному рівню виконання (реалізації), або заплановані заходи не орієнтовані на мешканців Хмельницької області;

- передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

-   установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 5 балів за такими критеріями:

- відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

- відповідність запланованих заходів програми (проекту, заходу) поставленій меті програми (проекту, заходу);

- очікувана результативність програми (проекту, заходу), у тому числі наявність конкретних результативних показників виконання програми, ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу);

- рівень кадрового (керівник, спеціаліст, бухгалтер) та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;

- спроможність громадського об’єднання продовжувати виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщуються у триденний строк на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

 

За довідками звертатись за тел. 75-20-94 .

 

Додаток

до наказу Департаменту

соціального захисту населення

облдержадміністрації

______________ № _______

 

 

 

 

СКЛАД

комісії по проведенню конкурсу з визначення програм

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році

 

 

ЛУКОМСЬКА Світлана

Іванівна

 

– директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – голова комісії

КАНАРСЬКИЙ Віталій

Аполлінарійович

 

– заступник начальника управління праці та роботи з громадянським суспільством – начальник відділу зайнятості трудових відносин та роботи з громадськими організаціями Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – секретар комісії

 

Члени комісії:

 

 

БАНДИРСЬКИЙ Віталій

Анатолійович

 

– депутат Хмельницької обласної ради (за згодою)

ГЛОВАЦЬКИЙ Іван

Іванович

– начальник управління соціального захисту пільгових категорій

громадян та з питань персоналу Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

 

ГУРИНА Лариса

Іванівна

– заступник директора – начальник управління фінансів, організації

роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головний

бухгалтер Департаменту соціального захисту населення

облдержадміністрації

 

ПЕТРИЧУК Олексій

Васильович

 

 

– заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

(за згодою)

 

РУСЕЦЬКА Наталія

Петрівна

 

СМІРНОВА Світлана

Михайлівна

 

 

– заступник керуючого справами виконавчого апарату Хмельницької

обласної ради (за згодою)

 

- заступник начальника відділу з питань персоналу та правового

забезпечення управління соціального захисту пільгових категорій

громадян та з питань персоналу Департаменту соціального захисту

населення облдержадміністрації

 

УСТЯНСЬКА Вікторія

Миколаївна

– начальник сектору психологічного забезпечення  управління кадрового

забезпечення Головного управління Національної поліції в області

(за згодою)

 

ШРУБКОВСЬКИЙ Володимир

Григорович

 

– голова Громадської ради при Департаменті соціального захисту

населення облдержадміністрації

 

 

Заступник директора Департаменту                                      Володимир ПАЛАМАРЧУК