17 10 2018
Категорія: Офіційно (Пресс-релізи)

Накази про внесення змін до бюджетних програм на 2018 рік


ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

населення Хмельницької обласної

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Хмельницької обласної державної адміністрації


НАКАЗ

11.10.2018                                                                                                      № 143/н / 58н

Хмельницький

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2018 рік

 

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення обласної ради від 27 вересня 2018 року № 55-21/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»

 

НАКАЗУЄМО:

 

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених спільним наказом Департаментів соціального захисту населення та фінансів обласної державної адміністрації від 26.01.2018 року № 11/н/14н, 10.04.2018 року № 55/н / 37н, виклавши їх у новій редакції, що додаються:

-                      0813100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування»;

-                      0813240 «Інші заклади і заходи»;

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покладається на заступника директора — начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності - головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Гурину Л.І., заступника директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Петричука О.В.


Директор Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації

С. Пенюшкевич

Директор Департаменту соціального

захисту населення


С. Лукомська

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року

№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Накат / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населении облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департамент фінансів облдержадміністрації

11.10.2018 № 143/н/58н

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2018 рік

 

1.

0800000

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

 

(КПКВК МБ)

 

(найменування головного розпорядника)

2.

0810000

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

 

(КПКВК МБ)

 

(найменування відповідального виконавця)

3.

0813240

1090 Інші заклади та заходи

 

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 17880,80 тис.гривень, * у тому числі загального фонду - 17880,80 тис.гривень та спеціального фонду - 2 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Наказ Міністерства фінінсів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Рішення сесії обласної ради від 27.09.2018 року № 55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

Наказ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

Наказ Міністерства соціольної політики України від 14.05.2018 року №688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"»

Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюжетів"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оперативного реагування та сприяння вирішенню проблемних пнганнь осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян, а також людей з обмеженими фізичними можливостями, надання соціальних послуг.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1

0813242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

тис.грн.

J 1

КПКВК

КФКВК

Підпрограма'завдання бюджетної програми1

загальний фонд

спеціальний

фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

1

0813241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення удосконалення роботи із зверненнями громадян, установ і організацій, органів місцевого самоврядування

798.80

 

798.80

2

0813242

1090

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Виплата матеріальної допомоги на дороговартісне лікування інвалідам і малозабезпеченим громадянам

8000,00

 

8000,00

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем пенсіонерам і малозабезпеченим громадянам

8000,00

 

8000.00

 

 

 

Завдання 3

 

 

 

 

 

 

Проведення загальнообласних заходів в рамках обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки

170,00

 

170,00

 

 

 

Завдання 4

 

 

 

 

 

 

Виплата метеріальної допомоги афганцям на виконання Угоди про взаємодію і співробітництво між Хмельницькою облдержадміністрацісю, Хмельницькою радою

99,00

 

99,00

 

 

 

Завдання 5

 

 

 

 

 

 

Здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей

513,00

 

513,00

 

 

 

Завдання 6

 

 

 

 

 

 

Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції

300.00

 

300.00

 

 

 

Усього

17880,80

 

17880,80

9 Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис.грн

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

загальний фонд

спеціальний

фонд

Разом

1

2

5

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Програма діяльності Хмельницького обласного контактного центру

0813241

798.80

 

798.80

Підпрограма 2

 

 

 

 

Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки

0813242

16269,00

 

16269,00

Підпрограма 3

 

 

 

 

Обласна програма соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей, які зареєстровані в Хмельницькій області

0813242

813.00

 

813,00

Усього

 

17880,80

 

17880,80

 

Уп

кпквк

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення пока шика

 

 

ІІІдіфоі рама 1

 

 

 

і

0813241

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечення удосконалення роботи із зверненнями громадян, установ і організацій, органів місцевого самоврядування

 

 

 

і

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

загальна кількість оброблених звернень

одиниць

звітність

9653

2

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на обробку 1 звернення

грнвень/рік

розрахунок

83

3

 

Показники якості

 

 

 

 

 

рівень обробки інформації

відсоток

розрахунок

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

0813242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

кількість заходів

ОДИНИЦЬ

звітність

7

 

 

кількість запитів громадян всього, в т ч на

одиниць

звітність

18700

 

 

одноразову матеріальну допомогу

чол

звітність

15700

 

 

матеріальгу допомогу на дороговартісне лікування

чол

звітність

3000

 

 

відшкодування стипендії дітям учасників АТО

чол

звітність

138

 

 

матеріальна допомога полоненним

чол

звітність

6

 

 

матеріальну допомогу афганцям

чол

звітність

99

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

загальні витрати виплат згідно запитів громадян всього, вт ч на

гривень

розрахунок

16269000

 

 

одноразову матеріальну допомогу

гривень

розрахунок

8000000

 

 

матеріальгу допомогу на дороговартісне лікування

гривень

розрахунок

8000000

 

 

матеріальна допомога полоненним

гривень

розрахунок

300000

 

 

відшкодування стипендії дітям учасників АТО

гривень

розрахунок

513000

 

 

матеріальну допомогу афганцям

гривень

розрахунок

99000

 

 

загальнообласні заходи

гривень

розрахунок

170000

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

середній розмір виплати одноразової матеріальної допомоги

гривень

розрахунок

500

 

 

середній розмір виплати матеріальної допомоги на дороговартісне лікування

гривень

розрахунок

2500

 

 

середній розмір відшкодування стипендії дітям учасників АТО

гривень

розрахунок

3717,39

 

 

середній розмір виплат полоненим

гривень

розрахунок

50000

 

 

середній розмір виплати афганцям

гривень

розрахунок

1000

 

 

середній розмір виплати на один загальнообласний захід

гривень

розрахунок

24400

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм’:

тис гри

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризуют ь джерела (Ьіна псування

загальний

спсціаль

Разом

загальний

спсціальки

Разом

загальний

слеш альн

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

її

12

13

 

Інвестиційний проект (програиа) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми 3 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті вндатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (пограй)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

 

Директор Депаратменту соціального захисту населення

об лдержадм і шетра ш ї

 

С. І- Лукомська

 

 

 

(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО: /

 

 

 

Директор Департаменту

 

С.А Пенюшкевнч

 

фінанси облдержадміністрації

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08 2014 року №836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальною захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департамент фінансів облдержадміністрації

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2018 рік

1.

2.

0800000 (КПКВКМБ)

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головною розпорядника)

0810000 (КПКВК МБ)

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку .особам з інвалідністю , дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 157479,447 тис.гривснь,

-                      у тому числі загального фонду -114775.524 тис.гривснь та спеціального фонду - 42703,923 тис.гривснь

-                      Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Наказ Міністерства фінінсів України від 26.08.2014 року №836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Рішення сесії обласної ради від 27.09.2018 року №55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"

Наказ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"      Наказ Міністерства

соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"»

Наказ МФУ від 20.09,2017 №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

-                      Мста бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю. дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів пращ та соціального захисту населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813101

1010

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

2

0813102

1020

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

тис.грн.

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми*

загальний фонд

спеціальний

фонд

Разом

 

2

5

4

5

6

7

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

0813101

1010

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового РОЗВИТКУ

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-іитериатах

6935,572

1801,594

8737,166

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

1

0813102

1020

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення соціальними послугами в будинках- інтернатах усіх типів, пансіонатах дія громадян похилого віку та інвалідів

107839,95

40902.33

148742.281

 

 

 

Усього

114775,524

42703,923

157479.447

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис гри

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

загальний фонд

спеціальний

фонд

Разом

1

-у-

5

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

0 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника