23 04 2024
Категорія: Офіційно (Пресс-релізи)

Інформація щодо державних соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


Інформація

щодо державних соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Усиновлення — це прийняття дитини в сім’ю на правах рідної. Усиновлювачі стають повноправними батьками дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення. Допомога надається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 гривень щомісячно.

Опіка/піклування над дитиною — це форми виховання, завдяки яким опікун/піклувальник приймає в сім’ю дитину і стає її законним представником тільки до повноліття чи до завершення навчання. На відміну від усиновлювача, опікун/піклувальник звітує органам опіки про витрати на дитину і використання її майна. Опіка встановлюється над дітьми до 14 років, піклування — з 14 до 18 років. Але як опікун, так і піклувальник – законні представники інтересів дитини. Вони відповідальні за її життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (у 2024 році: для дітей до 6 років – 6407,50 грн; від 6 до 18 років – 7990 грн), на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (у 2024 році: для дітей з інвалідністю до 6 років – 8970,50 грн; для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років – 11186 грн).

Дитячий будинок сімейного типу — це окрема сім’я або особа, що не перебуває у шлюбі (батьки-вихователі), що взяла на виховання та спільне проживання не менш як п’ять дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (вихованців). Водночас загальна кількість дітей, включно з рідними, у такій сім’ї не може перевищувати десяти осіб.

Прийомна сім’я — це сім'я або окрема особа, що не перебуває у шлюбі (прийомні батьки), яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від однієї дитини до чотирьох прийомних дітей.

Державна соціальна допомога призначається і виплачується щомісяця в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Грошове забезпечення призначається і виплачується щомісяця кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

Розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях становить 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (максимальний розмір допомоги у 2024 році: для дітей до 6 років – 6407,50 грн; для дітей від 6 до 18 років – 7990 грн), на дітей з інвалідністю - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (максимальний розмір допомоги у 2024 році: для дітей з інвалідністю до 6 років – 8970,50 грн; для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років – 11186 грн).

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між встановленим для дитини розміром державної соціальної допомоги та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на дату влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю).

Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 2024 році – 3028 грн) на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Мінімальний розмір грошового забезпечення:

-         батьків-вихователів – 15140 грн (3028 грн х 5 дітей);

-         прийомних батьків – 3028 грн (3028 грн х 1 дитину).

Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Патронат над дитиною згідно із статтею 252 Сімейного кодексу України це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Патронатна сім’я – це тимчасова форма влаштування дитини у сім’ю, де термін перебування дитини не може перевищувати трьох місяців. Коли є обставини, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя триваліший термін, орган опіки та піклування може його продовжити, однак не більше ніж до шести місяців.

Розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць (у 2024 році: для дітей до 6 років – 6407,50 грн; від 6 до 18 років – 7990 грн), для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць (у 2024 році: для дітей з інвалідністю до 6 років – 8970,50 грн; для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років – 11186 грн).

Розмір грошового забезпечення патронатному вихователю становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць (у 2024 році – 15140 грн).