13 02 2012
Категорія: Громадська рада

Відбулось засідання установчих зборів з формування громадської ради при Головному управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації


ПРОТОКОЛ

засідання установчих зборів з формування громадської ради при Головному управлінні праці та соціального захисту

населення Хмельницької облдержадміністрації

«10» лютого 2012 року                                                                        м.Хмельницкий

 

Місце проведення: Головне управління праці та соціального захисту населення ОДА

Час проведення: 14:00

Присутні: Корчінська А.П.                           Гловацький І.І.

Савчук А.М.                                                     Галушко Т.В.

Денисов І.А.                                                    Ратушний І.О.

Пежинська О.І.                                             Смірнова С.М.

Козак А.М.                                                       Середа Н.В.

Гурина Л.І.

ВИСТУПИВ Гловацький  І.І., голова ініціативної групи: для розгляду пропонується проект порядку денного засідання:

1. Обрання робочих органів установчих зборів.

2. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.

3. Обрання складу громадської ради.

Голосували:  За – 8 чол.;

Проти – 0 чол.;

Утримались – 0 чол.

Вирішили: Затвердити порядок денний засідання.

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ

ВИСТУПИВ Гловацький  І.І., голова ініціативної групи: Зазначив, що порядок проведення установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради визначається Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996. Відповідно до положення, під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів та секретар. Пропоную головою зборів обрати Корчінську Антоніну Павлівну.

Голосували:  За – 7 чол.;

Проти – 0 чол.;

Утримались – 0 чол.

Вирішили: Головою установчих зборів обрати Корчінську А.П.

Гловацький  І.І. запропонував секретарем зборів обрати Середу Наталію Володимирівну.

Голосували:  За – 7 чол.;

Проти – 0 чол.;

Утримались – 0 чол.

Вирішили: Секретарем установчих зборів обрати Середу Н.В.
 
                                  ДРУГЕ ПИТАННЯ 

ВИСТУПИЛА Голова зборів Корчінська А.П.: Було зазначено, що  Громадська рада при Головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації створюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

Громадська рада при Головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Наказом начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації від10 січня 2012 року №5 утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів з обрання громадської ради при Головному управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації на 2012 - 2014 роки у складі:

Корчінська Антоніна Павлівна;

Савчук Анатолій Миколайович;

Денисов Ігор Анатолійович;

Якимчук Володимир Анатолійович;

Козак Анатолій Михайлович;

Гурина Лариса Іванівна;

Гловацький Іван Іванович;

Смірнова Світлана Михайлівна.

Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу. Станом на 1 лютого 2012 року до ініціативної групи надійшли заяви про участь в установчих зборах від восьми інститутів громадянського суспільства, зокрема:
1.      Хмельницьке обласне товариство Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».
2.       Хмельницька обласна громадська організація Товариство підприємців «Край».
3.       Хмельницьке обласне відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів.
4.       Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт».
5.       Хмельницький обласний благодійний фонд «СІОН».
6.       Хмельницьке обласне громадське об’єднання «Альтернатива».
7.       Хмельницька обласна організація «Українська спілка ветеранів Афганістану».
8.       Фонд соціального захисту та реабілітації інвалідів.
Усі подані заяви відповідають встановленим вимогам та зареєстровані. 
Таким чином, порядок підготовки до установчих зборів, визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 дотримано.
 
                                   ТРЕТЄ ПИТАННЯ

ВИСТУПИЛА Голова зборів Корчінська А.П.: Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

Було запропоновано до складу Громадської ради при Головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації включити:
 1. Корчінську А.П.
 2. Савчука А.М.
 3. Галушко Т.В.
 4. Денисова І.А.
 5. Ратушного І.О.
 6. ПежинськауО.І.
 7. Козака А.М
 8. Середу Н.В.

Дане питання поставлено на голосування:

Голосували:  За – 8 чол.;

Проти – 0 чол.;

Утримались – 0 чол.

Вирішили: До складу Громадської ради при Головному управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації обрати:
 1. Корчінську А.П.
 2. Савчука А.М.
 3. Галушко Т.В.
 4. Денисова І.А.
 5. Ратушного І.О.
 6. ПежинськауО.І.
 7. Козака А.М
 8. Середу Н.В.
Голова установчих зборів:                                                  Корчінська А.П.
Секретар установчих зборів:                                              Середа Н.В.