03 02 2015
Категорія: Громадська рада

3 березня 2015 року відбудуться установчі збори громадської ради при Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», 3 березня 2015 року відбудуться установчі збори з формування складу громадської ради при Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

Громадська рада при Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

1.  рішення   керівника   інституту   громадянського   суспільства,   якщо  інше   не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

2. біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

3. копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

4. інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.

Документи приймаються ініціативною групою до 20 лютого 2015 року включно (крім вихідних днів) за адресою: м.Хмельницький, майдан Незалежності, 1, приміщення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, каб.111 А, з 9:00 до 18:00 год, у п’ятницю - з 9:00 до 17:00. Обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Відповідальна особа: Комаринський Сергій Іванович.

Телефон для довідок: 65-12-84.

 

Про час та місце проведення установчих зборів буде повідомлено окремо, не пізніше ніж за 5 днів до проведення зборів.

Перелік та зміст документів, що подаються інститутом громадянського суспільства для участі в установчих зборах

 

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу громадської ради при Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, просимо уважно прочитати наступні рекомендації:

  1. Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.
  2. До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради (далі – громадська рада) віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України.
  3. Зверніть також увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996, а отже, він є обов’язковим.
  4. Крім обов’язкових документів, просимо Вас надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника у електронному вигляді (або на диску CD): на 1 арк. формату А4, розмір шрифту - Times New Roman, 14 пт. Дана інформація буде розміщена на офіційному веб-сайті Департаменту соціального захисту, у рубриці «Громадська рада».

 

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

Ініціативна група з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації.

Приклад заяви інституту громадянського суспільства

для підтвердження участі в установчих зборах

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

№ ___ від ___________ 20__ р.

 

Ініціативній групі з підготовки установчих

зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Департаменті соціального захисту населення

Хмельницької облдержадміністрації

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться _________________ 20_____ року, візьме уповноважений представник (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації), який є кандидатом на членство в громадській раді при Департаменті соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації.

повна назва ІГС)_ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

До заяви додаються:

  1. Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.
  2. Копії документів про легалізацію ІГС.
  3. Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2013-2014 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).
  4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).
  5. Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (або на CD-диску).

 

(повна назва ІГС) не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації на веб-сайті Департаменту.

 

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

М.П. (за наявності)

Приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

Витяг з протоколу

засідання ____________________________

____ ____________ 20__року                                                          №___

м. Хмельницький

Присутні:

Порядок денний:

  1. Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при Департаменті соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації.

 

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при Департаменті соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації _________________ - голову правління організації.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: ___________________, __________________

Термін: до _________________ 2015 року.

 

Головуючий ___________________

 

Секретар ______________________

 

Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС  на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

ПІБ

Місце роботи

Громадянство

Число, місяць і рік народження

Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, вчене звання

Володіння мовами

Нагороди, почесні звання

Досвід роботи у виборних органах

Трудова     діяльність (зазначити відомості  у тій послідовності, у якій вони зазначені у трудовій книжці)

Додаткова   інформація

Членство в ІГС:

Особисті досягнення:

Контактна інформація:

(місцезнаходження ІГС), тел.: ________________, e-mail: ______________

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді:

 

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності ________________________________________ у 2013– 2014 роках

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи                 Підпис Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

*Інформація про результати діяльності ІГС за період 2013-2014 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4, пт.14.