27 02 2024
Категорія: База нормативно-правових актів

Оприлюднення Афганці - 2024


Оприлюднення Афганці - 2024.docx (завантажити)

 

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

НАКАЗ

08.02.2024                     Хмельницький                             № 7/н

 

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2024 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані І-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Зареєстрований Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ)

21 лютого 2024 року за № 18/1110

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення Хмельницької  обласної  ради від 24 грудня 2020 року № 8-2/2020 “Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2021–2025 роки”, наказу Хмельницької обласної військової адміністрації від 22 грудня 2023  року № 342/2023-н “Про обласний  бюджет  Хмельницької області на 2024 рік”, з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету у 2024 році, передбачених для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані І-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити  Порядок  використання  коштів  обласного  бюджету  у  2024 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в  Афганістані І-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, що додається.

 

2. Заступнику начальника  відділу фінансів  та  бухгалтерського  обліку управління  фінансів  та  надання  соціальних послуг  Департаменту соціального  захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

Валентині Воробйовій передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” за КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”, КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” та КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг звʼязку, повʼязаних з виконанням функцій щодо надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані І-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

 

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) з моменту його оприлюднення.

 

4. Контроль за  виконанням цього наказу покласти на заступника директора – начальника управління фінансів та надання соціальних послуг, головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Олену Власюк.

 

Директор Департаменту соціального

захисту населення Хмельницької

обласної державної адміністрації                                            Ірина КОВАЛЬЧУК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                          Наказ Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

08.02.2024 № 7/н

 

Порядок

використання коштів обласного бюджету у 2024 році для

надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані І-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2024 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані І-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (далі ˗ Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених на зазначену мету.

 

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2024 році (далі ˗ бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”.

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі ˗ головний розпорядник коштів).

 

4. Розмір допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та  особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані І-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (далі – допомога) складає 7000 (сім тисяч) гривень.

 

5. Допомога  надається  особам  з  інвалідністю  внаслідок війни  в Афганістані І-ї групи та членам сім’ї загиблого учасника бойових дій в Афганістані, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або інші надбавки, встановлені чинним законодавством, зареєстровані і проживають у Хмельницькій області та внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

У разі, коли на допомогу мають право двоє і більше членів сім`ї загиблого учасника бойових дій в Афганістані, їм виплачується одна спільна допомога пропорційно розміру отримуваної пенсії у зв’язку з втратою годувальника або кількості користувачів пільг, наданих їм відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 

6. Допомога особам, зазначеним у пункті 5 цього Порядку, надається на підставі таких документів:

 

1) списків осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані І-ї групи та членів сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані;

 

2) копії посвідчення відповідного зразка, засвідченої в установленому порядку;

 

3) копії реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

 

7. Документи, зазначені у пункті 6 цього Порядку, подаються головному розпоряднику коштів структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

 

8.  Для перерахування коштів на міжнародний номер банківського рахунка (IBAN) отримувача допомоги або номер відділення національного оператора поштового зв’язку за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) заявника головний розпорядник коштів подає до Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області платіжні інструкції та зведені реєстри виплати грошової допомоги громадянам через банк.

 

9. Виплата  допомоги  здійснюється  головним  розпорядником  коштів
шляхом перерахування коштів на міжнародний номер банківського рахунка (IBAN) отримувача допомоги або номер відділення національного оператора поштового зв’язку за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування)заявника.

 

10.  Витрати головного розпорядника коштів, повʼязані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються:

 

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

 

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” –для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на поштові відділення за місцем проживання заявників;

 

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” – для виплати одноразової грошової допомоги.

 

11.  Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до чинного порядку організації бухгалтерського обліку.

 

12.  Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

13. Контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів.

 

Заступник директора – начальник

управління фінансів та надання

соціальних послуг, головний бухгалтер

Департаменту соціального захисту

населення Хмельницької обласної

державної адміністрації                                                             Олена ВЛАСЮК