18 12 2023
Категорія: Офіційно (Пресс-релізи)

Затверджено Обласну комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб у Хмельницькій області на 2024-2025 роки (далі – Програма).


 

Наказом начальника обласної військової адміністрації від 21.11.2023 року № 305/2023-н затверджено Обласну комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб у Хмельницькій області на 2024-2025 роки (далі – Програма).

Метою Програми є сприяння вирішенню невідкладних питань з розміщення, соціально-побутового, організаційно-правового, матеріально-технічного, медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб, завезпечення умов для їх подальшої адаптації за новим місцем проживання, забезпечення доступу до адміністративних, соціальних, медичних, освітніх, культурних та інших послуг.

Основними завданнями Програми є:

реалізація житлових прав та вирішення соціально-побутових питань внутрішньо переміщених осіб;

розселення внутрішньо переміщених осіб в місцях компактного проживання з урахуванням критеріїв вразливості, гендерного аспекту та принципу єдності родин та забезпечення належних умов проживання;

співпраця з партнерами з розвитку, благодійними та громадськими організаціями для отримання міжнародної технічної, благодійної допомоги, кредитів, грантів тощо та ефективного реагування на потреби осіб з числа внутрішньо переміщених осіб;

залучення ресурсів міжнародних донорських організацій для підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб;

забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, запровадження системи оцінки потреб;

надання базових соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам через мережу територіальних центрів соціального обслуговування, центрів соціальних служб, інших установ соціального спрямування;

виявлення, облік та супровід дитячих будинків сімейного типу, опікунських та прийомних сімей, які перемістилися на територію області;

придбання предметів/речей побуту, продовольчих товарів для організації харчування внутрішньо переміщених осіб;

організація надання медичної та психологічної допомоги громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб;

сприяння у реалізації культурно-освітніх прав внутрішньо переміщених осіб;

забезпечення працевлаштування, перекваліфікації та зайнятості.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Щорічно при формуванні обласного бюджету планується передбачати цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми, виходячи з фінансових можливостей обласного бюджету.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

Строк виконання Програми – два роки (2024-2025 р.р.).

Наказ

Додаток_1

Додаток_2