13 01 2022
Категорія: Накази Департаменту

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2022 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни


ПРОЄКТ

НАКАЗ

________________                      Хмельницький                           № ______


Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2022 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішень обласної ради від 24 грудня 2020 року № 8-2/2020 «Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2021-2025 роки», від 22 грудня 2021 року  № 62-7/2021 «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету у 2022 році,  передбачених для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2022 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (додається).

 

2. Заступнику начальника управління фінансів та надання соціальних послуг – начальнику відділу фінансів та бухгалтерського обліку Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Віталію ПАЮКУ передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг звʼязку, повʼязаних з виконанням функцій щодо надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

 

3. Цей   наказ  набирає  чинності після  державної  реєстрації в  Центрально-Західному  міжрегіональному  управлінні  Міністерства  юстиції (м. Хмельницький) з моменту його оприлюднення.

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима МАРУНЯКА.

 

 

Директор Департаменту соціального

захисту населення Хмельницької

обласної державної адміністрації                                            Ірина КОВАЛЬЧУК

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету у 2022 році для

надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2022 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (далі - Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених на зазначену мету.

 

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2022 році (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі - головний розпорядник коштів).

 

4. Розмір допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та  особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (далі – допомога) складає 5 (пʼять) тисяч гривень.

 

5. Допомога надається особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи та членам сім’ї загиблого учасника бойових дій в Афганістані, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або інші надбавки, встановлені чинним законодавством, та які зареєстровані і проживають у Хмельницькій області та внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

У разі, коли на допомогу мають право двоє і більше членів сім`ї загиблого учасника бойових дій в Афганістані, їм виплачується одна спільна допомога пропорційно розміру отримуваної пенсії у зв’язку з втратою годувальника або кількості користувачів пільг, наданих їм відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

6. Допомога особам, зазначеним у пункті 5 Порядку, надається на підставі таких документів:

 

1) списків осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи та членів сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані;

 

2) копії посвідчення відповідного зразка, засвідченої в установленому порядку;

 

3) копії документа, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті).

 

7. Документи, зазначені у пункті 6 Порядку, подаються головному розпоряднику коштів структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, органів місцевого самовряду-вання.

 

8. Для перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштове відділення за місцем проживання заявника, головний розпорядник коштів подає до Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області платіжне доручення та зведений реєстр виплати допомоги.

 

9. Виплата допомоги здійснюється головним розпорядником коштів
шляхом перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштове відділення за місцем проживання заявника.

 

10. Витрати головного розпорядника коштів, повʼязані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються:

 

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

 

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на поштові відділення за місцем проживання заявників;

 

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - для виплати одноразової грошової допомоги.

 

11. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

 

12. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

13. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.