27 10 2021
Категорія: Накази Департаменту

Зареєстровано Порядок використання коштів обласного бюджету у 2021 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції


 

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 

НАКАЗ

 

21.10.2021                                Хмельницький                       № 179/н /406-од

 

 

Зареєстровано в Центрально-Західному

Міжрегіональному управлінні

Міністерства юстиції

26 жовтня 2021 року за № 70/287

 

 

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2021 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом 2020-2021 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішень обласної ради від 24 грудня 2020 року № 10-2/2020 «Про обласний бюджет Хмельницької  області  на  2021  рік»  (зі змінами),  від  08  квітня  2021  року  № 32-4/2021 «Про обласну комплексну програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2021 – 2022 роки», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності,

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2021 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом      2020-2021 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності, що додається.

 

2. Заступнику директора - начальнику управління фінансів та надання соціальних послуг – головному бухгалтеру Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Ларисі ГУРИНІЙ, на підставі заявок, поданих Департаментом освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, забезпечити перерахунок коштів на рахунки закладів вищої освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати здобувачам освіти.

 

3. Начальнику відділу вищої, професійно-технічної, позашкільної освіти та науки управління освіти та науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Світлані ФІЯРСЬКІЙ довести Порядок використання коштів обласного бюджету у 2021 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом 2020-2021 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності, до відома закладів вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності.

 

4. Цей  наказ  набирає  чинності  після  державної  реєстрації  в Центрально-Західному  міжрегіональному  управлінні  Міністерства  юстиції (м. Хмельницький) з моменту його оприлюднення.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора - начальника управління фінансів та надання соціальних послуг – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Ларису ГУРИНУ та начальника відділу вищої, професійно-технічної, позашкільної освіти та науки управління освіти та науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Світлану ФІЯРСЬКУ.

 

Директор Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

 

 

 

Ірина КОВАЛЬЧУК

Заступник директора – начальник управління освіти та науки    Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

 

Дарія БАСЮК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

21.10.2021  № 179/н / 406-од

 

 

Порядок використання коштів обласного бюджету у 2021 році

для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом 2020-2021 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності

1. Порядок   використання   коштів   обласного  бюджету  у  2021  році  для  здійснення  одноразової  компенсаційної   виплати   за   навчання  учасників   антитерористичної   операції,  операції  Об’єднаних   сил   та   їх  дітей   протягом  2020-2021  навчального року,  які  здобувають  освіту  у закладах   вищої   освіти  Хмельницької   області   приватної   форми  власності (далі - Порядок),  розроблено  з  метою  упорядкування  використання  коштів  обласного бюджету, для  здійснення одноразової компенсаційної  виплати  за  навчання  учасників  антитерористичної  операції,  операції  Об’єднаних  сил   та    їх   дітей,  які   здобувають   освіту   у закладах   вищої  освіти  Хмельницької  області  приватної  форми  власності.

 

2. Цей  Порядок  визначає  механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2021 році (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації  (далі - головний розпорядник коштів).

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку із реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

5. Цей Порядок визначає механізм здійснення одноразової компенсаційної  виплати здобувачам  освіти Хмельницької області,  місце проживання  яких на час подачі документів  до  закладу  вищої освіти зареєстровано на території Хмельницької області, з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни, та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції (далі – АТО), операції Об’єднаних сил (далі – ООС) або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення АТО, ООС (далі – здобувачі освіти), за навчання у І/ІІ семестрі 2020-2021 навчального року у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (далі – заклади вищої освіти), які вперше здобувають відповідний ступінь вищої освіти, у межах коштів, виділених з обласного бюджету на вказані цілі.

Дія цього Порядку поширюється на дітей, зазначених у частині першій цього пункту, до закінчення навчання у закладах вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

 

6. Заклади освіти інформують здобувачів освіти про необхідність подачі документів, перелік яких зазначений у пунктах 9, 10 (або 11) цього Порядку, та формують на кожного здобувача освіти особову справу.

Сформовані особові справи, клопотання (додаток 1) та списки здобувачів освіти (учасників АТО, ООС та їх дітей) для надання одноразової компенсаційної виплати за навчання у І/ІІ семестрі 2020-2021 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти (додатки 2, 3), подаються посеместрово до Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

7. Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації здійснює перевірку:

форми власності закладу вищої освіти;

наявності поданих здобувачем освіти документів, зазначених у пунктах 10 та 11 цього Порядку;

відповідності сум коштів, поданих навчальним закладом вищої освіти для здійснення компенсації, встановленому розміру плати за навчання;

можливості компенсації за рахунок інших місцевих бюджетів;

інформації щодо проведеної компенсації за навчання здобувача освіти за І/ІІ семестр 2020-2021 навчального року з інших джерел.

Після   перевірки  формується  заявка  щодо  потреби  в  коштах  для надання  одноразової  компенсаційної  виплати  здобувачам освіти за навчання  у І/ІІ  семестрі  2020-2021  навчального  року,  які  здобувають освіту  у закладах  вищої освіти (додатки 4, 5), та направляється головному розпоряднику коштів.

 

8. Головний  розпорядник  коштів  на  підставі  списків  та заявок, поданих Департаментом  освіти,  науки,  молоді  та спорту Хмельницької обласної  державної  адміністрації, в межах затверджених призначень здійснює  перерахунок  коштів  на  рахунки  закладів вищої освіти  для  проведення одноразової компенсаційної виплати здобувачам освіти за навчання у відповідному семестрі.

 

9. Для  отримання  одноразової  компенсаційної  виплати   за  навчання здобувач  освіти   подає  керівнику  закладу  вищої освіти  заяву  довільної  форми.

 

10. Здобувачі освіти (учасники АТО, ООС) до заяви додають копії таких документів (із предʼявленням оригіналу):

 

1) документа,  що  засвідчує  реєстрацію  фізичної  особи  в  Державному реєстрі   фізичних осіб - платників   податків.   Для   фізичної  особи,  яка  через  свої  релігійні  переконання  відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила  про це  відповідному  контролюючому  органу  та  має   відмітку  в паспорті, - копію  сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки з такою відміткою;

 

2) паспорта громадянина України та документа, що підтверджує відомості про зареєстровану адресу місця проживання (у разі коли таких відомостей до паспорта не внесено);

 

3) посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій встановленого зразка.

Додатково   надається   копія   довідки   про    безпосередню  участь  особи  в  АТО,  забезпеченні  її   проведення  і  захисті  незалежності,  суверенітету   та    територіальної  цілісності   України   (для   учасників   АТО),   довідки   про   участь   особи   у   здійсненні    заходів    із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,   відсічі   і   стримування  збройної   агресії  Російської Федерації  в  Донецькій  та  Луганській   областях,   забезпеченні   їх   здійснення   (для    учасників   ООС)  за   формами   згідно   з   додатками   1  та  4   до   Порядку   надання   та  позбавлення   статусу  учасника  бойових  дій  осіб,  які  захищали  незалежність,   суверенітет   та   територіальну   цілісність  України   і   брали безпосередню  участь  в  антитерористичній операції,  забезпеченні   її проведення   чи   у   здійсненні    заходів  із  забезпечення національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування  збройної   агресії  Російської   Федерації   в  Донецькій   та   Луганській  областях,  забезпеченні   їх здійснення,   затвердженого   постановою   Кабінету  Міністрів  України   від  20  серпня  2014  року   № 413  (зі  змінами)  (далі – Довідка  про  безпосередню  участь   в  АТО,  Довідка   про  участь  особи  у  здійсненні заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони);

 

4) довідки закладу вищої освіти про здійснення  фактичної оплати вартості  навчання  у  І/ІІ семестрі  2020-2021 навчального року;

 

5) інформації про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі;

 

6) підтвердження з закладу вищої освіти факту отримання особою ступеня вищої освіти вперше.

 

11. Здобувачі освіти (діти учасників АТО, ООС, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, ООС або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення АТО, ООС) до заяви додають такі копії документів (із предʼявленням оригіналу):

 

1) документа,  що  засвідчує  реєстрацію  фізичної  особи  в  Державному реєстрі   фізичних  осіб - платників   податків.  Для   фізичної  особи,  яка  через  свої  релігійні переконання  відмовляється  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про  це  відповідному  контролюючому органу  та  має  відмітку  в паспорті, - копію  сторінки  паспорта  громадянина  України у формі  книжечки  з  такою відміткою;

 

2) паспорта громадянина України та документа, що підтверджує відомості про зареєстровану адресу місця проживання (у разі коли таких відомостей до паспорта не внесено);

 

3) документів,  що  підтверджують   безпосередню  участь    в   АТО,   ООС   одного  з   батьків   (копію  посвідчення   учасника   бойових   дій   або особи  з  інвалідністю  внаслідок  війни,  а  також  копію  Довідки  про безпосередню  участь  в  АТО  або  Довідки  про  участь  особи  у   здійсненні заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і  оборони);

 

4) документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження або рішення суду);

 

5) посвідчення  «член  сім’ї  загиблого»  встановленого  зразка  (для  дітей,  один  із  батьків  яких  загинув  (пропав  безвісти)  у  районі  проведення  АТО,  ООС  або  помер  внаслідок  поранення,   контузії,   каліцтва  або  захворювання,  одержаних  у  районі  проведення  АТО,  ООС);

 

6) документів, передбачених підпунктами 4, 5, 6 пункту 10 цього Порядку.

 

12. Одноразова компенсаційна виплата згідно із цим Порядком здійснюється відповідно до фактично сплаченої вартості навчання у І/ІІ семестрі 2020-2021 навчального року без урахування суми компенсації, проведеної за навчання у відповідному періоді за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

 

13. Одноразова компенсаційна виплата з обласного бюджету за навчання здобувача освіти у І/ІІ семестрі 2020-2021 навчального року не надається у випадку повного відшкодування такої вартості за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

 

14. Реєстрація зобов’язань, фінансування  видатків, пов’язаних з перерахунком  коштів  на   рахунок закладів вищої освіти для  проведення одноразової  компенсаційної   виплати  здобувачам  освіти,   здійснюється   у межах   асигнувань,  передбачених  в  обласному  бюджеті   на  зазначену  мету,  згідно  із  Порядком  реєстрації  та  обліку  бюджетних зобов’язань розпорядників   бюджетних   коштів   та   одержувачів   бюджетних   коштів   в органах   Державної   казначейської   служби   України,  затвердженим  наказом   Міністерства    фінансів   України  02  березня  2012  року № 309, зареєстрованим   в  Міністерстві  юстиції  України  20  березня  2012  року за № 419/20732 (зі змінами).

 

15. Перерахунок  коштів   на   рахунок   закладів  вищої освіти   для   проведення одноразової  компенсаційної  виплати  здобувачам освіти  за  навчання  у відповідному  семестрі  2020-2021  навчального  року  здійснюється  з моменту  надходження  коштів  на  рахунок  головного  розпорядника  коштів.

 

16. Перерахунок   коштів  здійснюється  головним  розпорядником  коштів  шляхом  перерахування  їх на рахунок закладів вищої освіти в установі банку.

 

17. Залишок невикористаних коштів обласного бюджету заклад вищої освіти повертає на рахунок головного розпорядника коштів до закінчення бюджетного періоду.

 

18. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

 

19. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

 

Заступник директора - начальник управління фінансів та надання соціальних послуг – головний бухгалтер Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

 

Лариса ГУРИНА

 

Начальник відділу вищої, професійно-технічної, позашкільної освіти та науки управління освіти та науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

 

 

Світлана  ФІЯРСЬКА

 

Додатки