11 08 2020
Категорія: Накази Департаменту

Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту


У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

 

Хмельницький

 

 

від 17 квітня 2019 року N 71/н/194-од

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області
19 квітня 2019 р. за N 89/3456

 

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності

На підставі статті 22 Бюджетного кодексу України,  рішень обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік» (із змінами), від 21 грудня 2018 року  № 47-23/2018 «Про обласну комплексну програму соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2019 – 2020 роки», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності,

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності, що додається.

 

2. Заступнику директора - начальнику управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головному бухгалтеру Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л. Гуриній забезпечити перерахунок коштів на рахунки закладів вищої освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати студентам.

 

3. Заступнику директора – начальнику управління професійної освіти та ресурсного  забезпечення  Департаменту  освіти і науки   облдержадміністрації

А. Харчук довести Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності, до відома закладів вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності.

 

4. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора - начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л. Гурину та  заступника директора – начальника управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації А. Харчук.

 

 

Директор Департаменту соціального   захисту населення облдержадміністрації

С. Лукомська

 

 

Директор Департаменту

освіти і науки

облдержадміністрації

 

О. Фасоля

Порядок використання коштів обласного бюджету

для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності

1. Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (далі - Порядок), розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності.

 

2. Цей  Порядок  визначає  механізм використання коштів, передбачених в

обласному бюджеті у 2019 році (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  (далі - головний розпорядник коштів).

 

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку із реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

5. Цей Порядок визначає механізм здійснення одноразової компенсаційної виплати студентам Хмельницької області, місце проживання яких на час подачі документів до закладу вищої освіти зареєстровано на території Хмельницької області, з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни, та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції (далі – АТО), операції Об’єднаних сил (далі – ООС) або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення АТО, ООС (далі - Студенти), за навчання протягом І семестру 2018-2019 навчального року у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності, які вперше здобувають відповідний ступень вищої освіти, у межах коштів, виділених з обласного бюджету на вказані цілі.

 

6. Заклади вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (далі – заклади освіти) інформують Студентів про необхідність подачі документів, перелік яких зазначений у пунктах 9, 10 (або 11) цього Порядку, та формують на кожного Студента особову справу.

Сформовані особові справи, клопотання (додаток 1) та списки студентів (учасників антитерористичної операції,  операції Об’єднаних сил та їх дітей) для надання одноразової компенсаційної виплати за навчання за І семестр 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (додаток 2), подаються до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

 

7. Департамент освіти і науки облдержадміністрації здійснює перевірку:

форми власності навчального закладу;

наявності поданих Студентом документів, зазначених у пунктах 10 та 11 цього Порядку;

відповідності сум коштів, поданих навчальним закладом для здійснення компенсації, встановленому розміру плати за навчання;

можливості компенсації за рахунок інших місцевих бюджетів;

інформації щодо проведеної компенсації за навчання Студента за І семестр 2018-2019 н.р. з інших джерел.

Після перевірки формується заявка щодо потреби в коштах для надання одноразової компенсаційної виплати Студентам за навчання у І семестрі 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (додаток 3), та направляється головному розпоряднику коштів.

 

8. Головний розпорядник коштів на підставі списків та заявки, поданих Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, в межах затверджених призначень здійснює перерахунок коштів на рахунки закладів освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати Студентам.

 

9. Для отримання одноразової компенсаційної виплати за навчання Студент звертається до керівника закладу освіти із заявою довільної форми.

 

10. Студенти (учасники АТО, ООС  до заяви додають такі копії документів (із предʼявленням оригіналу):

 

1) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або копія сторінки паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

 

2) сторінок паспорта у формі книжечки (1-4 та 11) із даними про прізвище, ім’я та по батькові і відомостями про реєстрацію місця проживання, паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм.

У разі подання особою копії паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, додатково подаються документи, що підтверджують факт реєстрації місця проживання на території Хмельницької області на час подачі документів до закладу освіти;

 

3) довідки про безпосередню участь особи в АТО, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (для учасників АТО), довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (для учасників ООС) за формами згідно із додатками 1 та 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (зі змінами) (далі – Довідка про безпосередню участь в АТО, Довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони);

 

4) посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій (у разі наявності).

У разі подання особою копії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій копія Довідки про безпосередню участь в АТО або Довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони не подається;

 

5) оригінал довідки із закладу освіти про здійснення фактичної оплати вартості навчання у I семестрі 2018-2019 навчального року;

 

6) інформацію про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі;

 

7) підтвердження з закладу освіти факту отримання особою ступеня вищої освіти вперше.

 

11. Студенти (діти учасників АТО, ООС, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, ООС або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення АТО, ООС) до заяви додають такі копії документів (із предʼявленням оригіналу):

 

1) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або копія сторінки паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

 

2) сторінок паспорта-книжечки  (1-4 та 11)  із даними про прізвище, ім’я та по батькові і відомостями про реєстрацію місця проживання, паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм.

У разі подання особою копії паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, додатково подаються документи, що підтверджують факт реєстрації місця проживання на території Хмельницької області на час подачі документів до закладу освіти;

 

3) документи, що підтверджують безпосередню участь в АТО, ООС одного з батьків (посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або Довідки про безпосередню участь в АТО, Довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони);

 

4) документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження або рішення суду);

 

5) посвідчення «член сім’ї загиблого» (для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, ООС або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення АТО, ООС);

 

6) документи, передбачені підпунктами 5, 6, 7 пункту 10 цього Порядку.

 

12. Одноразова компенсаційна виплата згідно із цим Порядком здійснюється відповідно до фактично сплаченої вартості навчання у І семестрі 2018-2019 навчального року без урахування суми проведеної компенсації такого навчання за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

13. Одноразова компенсаційна виплата з обласного бюджету за навчання Студента у І семестрі 2018-2019 навчального року не надається у випадку повного відшкодування такої вартості за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

 

14. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з перерахунком коштів на рахунок закладів освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати Студентам, здійснюється у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на зазначену мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами).

 

15. Перерахунок коштів на рахунок закладів освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати Студентам здійснюється з моменту надходження коштів на рахунок головного розпорядника коштів.

 

16. Перерахунок коштів здійснюється головним розпорядником коштів шляхом перерахування їх на рахунок закладів освіти в установі банку.

 

17. Залишок невикористаних коштів обласного бюджету заклад освіти повертає на рахунок головного розпорядника коштів до закінчення бюджетного періоду.

 

18. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

 

19. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

Заступник директора - начальник управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головний бухгалтер Департаменту соціа-льного захисту населення облдержадміністрації

 

_________________ Л. Гурина

 

Заступник директора – начальник управління    професійної      освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

 

 

_________________ А. Харчук

 

 

 

Додаток 1

до Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності  (пункт 6)

 

 

Директору Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

_______________________________________

(П.І.Б. керівника)

_______________________________________                                                                                 (П.І.Б. керівника навчального закладу, який подає клопотання)

 

 

 

КЛОПОТАННЯ

 

Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності, прошу Вас розглянути списки та документи для здійснення одноразової компенсаційної виплати студентам.

 

Додатки:

 

 

 

Керівник

навчального закладу                   Підпис__________              П.І.Б. __________

 

м.п.

 

 

Додаток 2

до Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (пункт 6)

_________________________________________                        (Найменування навчального закладу)

_________________________________________                        (Адреса навчального закладу)

_________________________________________

(Розрахункові реквізити навчального закладу)

 

Список студентів (учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей)

для надання одноразової компенсаційної виплати за навчання за І семестр 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності*

з/п

П.І.Б.

студента

Курс навчання

Спеціальність

Форма навчання

Сума коштів, яку сплачено за навчання у І семестрі

2018-2019 н.р.

Вартість навчання у I семестрі

2018-2019 н.р.

Реєстрація місця проживання студента

Наявність пільг

Інформація щодо проведеної компенсації за навчання Студента за І семестр 2018-2019 н.р. з інших джерел

Сума коштів, яка підлягає компенсації за рахунок коштів обласного бюджету

Відмітка про наявність повного пакету документів (зазначити: "повний" / "не повний")

денна

заочна

місце

дата

Місцевий бюджет

компенсація за навчання за рахунок ваучера (обласний центр зайнятості)

інші джерела

(в т.ч. кредити, крім кредитів, отриманих у банківських установах)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=к.7-к.12-к.13-к.14

16

* Примітка

Список студентів (учасників антитерористичної операції,  операції Об’єднаних сил та їх дітей) формується з урахуванням курсу навчання, форми навчання (починаючи з першого курсу) та реєстрації місця проживання.

Керівник

навчального закладу                                                          Підпис__________                                                         П.І.Б. __________

м.п.

Додаток 3

Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (пункт 7)

_________________________________________                        (Найменування навчального закладу)

_________________________________________                        (Адреса навчального закладу)

_________________________________________

(Розрахункові реквізити навчального закладу)

 

Заявка щодо потреби в коштах для надання одноразової компенсаційної виплати Студентам за навчання у І семестрі 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти

Хмельницької області приватної форми власності

з/п

Студенти вищого навчального закладу, які мають право на отримання одноразової компенсаційної виплати за навчання з числа учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил

Студенти (діти учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил)

Загальна сума коштів, яка підлягає компенсації за рахунок коштів обласного бюджету

 

Кількість

отримувачів

Обсяг коштів, грн.

Кількість

отримувачів

Обсяг коштів, грн.

Кількість

отримувачів

Обсяг коштів, грн.

1

2

3

4

5

6=к.2+к.4

7=к.3+к.5

Директор Департаменту освіти

і науки облдержадміністрації                                              Підпис ____________                               П.І.Б. _____________

 

м.п.