13 03 2019
Категорія: Офіційно (Пресс-релізи)

Зустріч з учасниками АТО з питань використання обласного бюджету на навчання учасників АТО


Сьогодні, 13 березня 2019 року у приміщенні Департаменту соціального захисту населення директор Департаменту Лукомська С.І. та заступник  голови облдежраждміністрації Павлишина С.А. зустрілись з учасниками бойових дій в АТО задля обговорення Порядоку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності.


Обговорювались наступні питання:

1. Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом І семестру 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (далі - Порядок), розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності.

 

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2019 році (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  (далі - головний розпорядник коштів).

 

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку із реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

5. Цей Порядок визначає механізм здійснення одноразової компенсаційної виплати студентам Хмельницької області, місце проживання яких на час подачі документів до закладу вищої освіти зареєстровано на території Хмельницької області, з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни, та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил  (далі - Студенти), за навчання протягом І семестру 2018-2019 навчального року у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності, які вперше здобувають відповідний ступень вищої освіти, у межах коштів, виділених з обласного бюджету на вказані цілі.

 

6. Заклади вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (далі – заклади освіти) інформують Студентів про необхідність подачі документів, перелік яких зазначений у пунктах 9, 10 (або 11) цього Порядку, та формують на кожного Студента особову справу.

Сформовані особові справи разом із клопотанням (додаток 1) та списком Студентів  для надання одноразової компенсаційної виплати за навчання у І семестрі 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах освіти Хмельницької області приватної форми власності (додаток 2), подаються до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

 

7. Департамент освіти і науки облдержадміністрації здійснює перевірку наявності документів, зазначених у пунктах 10 та 11 цього Порядку, формує узагальнену заявку щодо потреби в коштах для надання одноразової компенсаційної виплати Студентам за навчання у І семестрі 2018-2019 навчального року, які здобувають освіту у закладах освіти Хмельницької області приватної форми власності (додаток 3), та направляє головному розпоряднику коштів.

 

8. Головний розпорядник коштів на підставі списків та заявки, поданих Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, в межах затверджених призначень здійснює перерахунок коштів на рахунки закладів освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати Студентам.

 

9. Для отримання одноразової компенсаційної виплати за навчання Студент звертається до керівника закладу освіти із заявою довільної форми.

 

10. Студенти (учасники антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил)  до заяви додають такі копії документів (із предʼявленням оригіналу):

 

1) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або копія сторінки паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

 

2) сторінок паспорта у формі книжечки (1-4 та 11)  із даними про прізвище, ім’я та по батькові і відомостями про реєстрацію місця проживання, паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм.

У разі подання особою копії паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, додатково подаються документи, що підтверджують факт реєстрації місця проживання на території Хмельницької області на час подачі документів до закладу освіти;

 

3) довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (для учасників антитерористичної операції), довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (для учасників   операції Об’єднаних сил) за формами згідно із додатками 1 та 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (зі змінами) (далі – Довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції, Довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони);

 

4) посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій (у разі наявності).

У разі подання особою копії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни  або   учасника   бойових   дій  копія Довідки про  безпосередню  участь  в

 

антитерористичній операції або Довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони не подається;

 

5) оригінал довідки із закладу освіти про здійснення фактичної оплати вартості  навчання у I семестрі 2018-2019 навчального року;

 

6) інформацію про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі;

 

7) підтвердження з закладу освіти факту отримання особою ступеня вищої освіти вперше.

 

11. Студенти (діти учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил) до заяви додають такі копії документів (із предʼявленням оригіналу):

 

1) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або копія сторінки паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

 

2) сторінок паспорта-книжечки  (1-4 та 11)  із даними про прізвище, ім’я та по батькові і відомостями про реєстрацію місця проживання, паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм.

У разі подання особою копії паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, додатково подаються документи, що підтверджують факт реєстрації місця проживання на території Хмельницької області на час подачі документів до закладу освіти;

 

3) документи, що підтверджують безпосередню участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил одного з батьків (посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або Довідки про безпосередню участь в антитерористичній операції, Довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони);

 

4) документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження або рішення суду);

 

5) посвідчення «член сім’ї загиблого» (для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил);

 

6) документи, що передбачені підпунктами 5, 6, 7 пункту 10 цього Порядку.

 

12. Одноразова компенсаційна виплата згідно із цим Порядком здійснюється відповідно до фактично сплаченої вартості навчання у І семестрі 2018-2019 навчального року без урахування суми проведеної компенсації такого навчання за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

 

13. Одноразова компенсаційна виплата з обласного бюджету за навчання Студента у І семестрі 2018-2019 навчального року не надається у випадку повного відшкодування такої вартості за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

 

14. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з перерахунком коштів на рахунок закладів освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати Студентам, здійснюється у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на зазначену мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами).

 

15. Перерахунок коштів на рахунок закладів освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати Студентам здійснюється з моменту надходження коштів на рахунок головного розпорядника коштів.

 

16. Перерахунок коштів для проведення одноразової компенсаційної виплати Студентам здійснюється головним розпорядником коштів шляхом перерахування їх на рахунок закладів освіти в установі банку.

 

17. Залишок невикористаних коштів обласного бюджету заклад освіти повертає на рахунок головного розпорядника коштів до закінчення бюджетного періоду.

 

18. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

 

19. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.