26 12 2018
Категорія: Накази Департаменту

Проект Наказу "Про затвердження Порядку фінансування видатків для встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп за рахунок субвенції з обласного бюджету у 2019 році"


НАКАЗ

________________                        Хмельницький                    №  ______ / ______

Про затвердження Порядку

фінансування видатків для

встановлення телефонів особам з

інвалідністю I і II груп за рахунок

субвенції з обласного бюджету

у 2019 році

 

На підставі статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік», з метою соціального захисту осіб з інвалідністю I та II груп,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок фінансування видатків для встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп за рахунок субвенції з обласного бюджету у 2019 році, що додається.

2. Начальникам управлінь фінансів і структурних підрозділів з питань соціального  захисту  населення  районних державних адміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад організувати роботу щодо забезпечення виконання зазначеного Порядку.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора - начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гурину та заступника директора Департаменту фінансів облдержадміністрації О.Петричука.

ПОРЯДОК

фінансування видатків для встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп за рахунок субвенції з обласного бюджету

у 2019 році

1. Порядок фінансування видатків для встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп за рахунок субвенції з обласного бюджету у 2019 році (далі – Порядок) визначає механізм фінансування видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету на відшкодування витрат за телекомунікаційні послуги підприємствам зв’язку, що проводили встановлення телефонів особам з інвалідністю  І і ІІ  груп, які  користуються  даною  пільгою  на  підставі  Закону

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

2. Залежно від загального ресурсу на фінансування видатків для встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп, Департамент фінансів облдержадміністрації щорічно при формуванні обласного бюджету передбачає субвенцію районним та міським (міст обласного значення) бюджетам пропорційно до чисельності осіб, які мають право на відповідну пільгу та перебувають на черзі у підприємствах зв’язку області.

3. Департамент фінансів облдержадміністрації перераховує субвенцію з обласного бюджету бюджетам районів та міст обласного значення відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету.

4. Головні розпорядники коштів щодо фінансування витрат на встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп районних та міських (міст обласного значення) бюджетів (далі - головні розпорядники коштів) визначаються рішеннями про відповідні районні та міські (міст обласного значення) бюджети.

5. Фінансування витрат, пов’язаних із встановленням телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп, проводиться з відповідних місцевих бюджетів за рахунок субвенції з обласного бюджету.

6. Проведення усіх операцій з бюджетними коштами здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

7. Виконані  роботи  (надані  послуги)  по  встановленню  телефонів,  їх вартість оформлюються  актами виконаних робіт,  що  підписуються  двома сторонами   відповідно   до  договору  про  виконання   робіт  (надання  послуг), укладеного між головним розпорядником коштів та підприємством звʼязку.

Головні розпорядники коштів здійснюють розрахунки з підприємствами звʼязку шляхом перерахування коштів на їх рахунки, відкриті в обслуговуючих банках, після подання в територіальні органи Державної казначейської служби України платіжних доручень, актів виконаних робіт (наданих послуг) або реєстрів актів виконаних робіт, договорів, укладених між головними розпорядниками коштів та підприємствами зв’язку.

8. Тарифи вартості встановлення телефону визначаються згідно із діючими Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2019 року, що затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 18 вересня 2018 року № 488 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2018 року за № 1126/32578.

9. Оперативний та бухгалтерський облік здійснюється головними розпорядниками коштів відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

10. Головні розпорядники коштів та підприємства зв’язку зобов’язані використовувати бюджетні кошти за цільовим призначенням відповідно до чинного законодавства.

11. Суми невикористаної за призначенням протягом бюджетного року субвенції перераховуються територіальними органами Державної казначейської служби України до обласного бюджету в передостанній день бюджетного року в установленому порядку.

12. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

13. Контроль за використанням коштів здійснюється головними розпорядниками коштів.

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

________________ Хмельницький ______ / ______

Про затвердження Порядку

фінансування видатків для

встановлення телефонів особам з

інвалідністю I і II груп за рахунок

субвенції з обласного бюджету

у 2019 році

На підставі статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 26-23/2018 «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік», з метою соціального захисту осіб з інвалідністю I та II груп,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок фінансування видатків для встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп за рахунок субвенції з обласного бюджету у 2019 році, що додається.

2. Начальникам управлінь фінансів і структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад організувати роботу щодо забезпечення виконання зазначеного Порядку.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора - начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гурину та заступника директора Департаменту фінансів облдержадміністрації О.Петричука.

ПОРЯДОК

фінансування видатків для встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп за рахунок субвенції з обласного бюджету

у 2019 році

1. Порядок фінансування видатків для встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп за рахунок субвенції з обласного бюджету у 2019 році (далі – Порядок) визначає механізм фінансування видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету на відшкодування витрат за телекомунікаційні послуги підприємствам зв’язку, що проводили встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп, які користуються даною пільгою на підставі Закону

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

2. Залежно від загального ресурсу на фінансування видатків для встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп, Департамент фінансів облдержадміністрації щорічно при формуванні обласного бюджету передбачає субвенцію районним та міським (міст обласного значення) бюджетам пропорційно до чисельності осіб, які мають право на відповідну пільгу та перебувають на черзі у підприємствах зв’язку області.

3. Департамент фінансів облдержадміністрації перераховує субвенцію з обласного бюджету бюджетам районів та міст обласного значення відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету.

4. Головні розпорядники коштів щодо фінансування витрат на встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп районних та міських (міст обласного значення) бюджетів (далі - головні розпорядники коштів) визначаються рішеннями про відповідні районні та міські (міст обласного значення) бюджети.

5. Фінансування витрат, пов’язаних із встановленням телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп, проводиться з відповідних місцевих бюджетів за рахунок субвенції з обласного бюджету.

6. Проведення усіх операцій з бюджетними коштами здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

7. Виконані роботи (надані послуги) по встановленню телефонів, їх вартість оформлюються актами виконаних робіт, що підписуються двома сторонами відповідно до договору про виконання робіт (надання послуг), укладеного між головним розпорядником коштів та підприємством звʼязку.

Головні розпорядники коштів здійснюють розрахунки з підприємствами звʼязку шляхом перерахування коштів на їх рахунки, відкриті в обслуговуючих банках, після подання в територіальні органи Державної казначейської служби України платіжних доручень, актів виконаних робіт (наданих послуг) або реєстрів актів виконаних робіт, договорів, укладених між головними розпорядниками коштів та підприємствами зв’язку.

8. Тарифи вартості встановлення телефону визначаються згідно із діючими Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2019 року, що затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 18 вересня 2018 року № 488 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2018 року за № 1126/32578.

9. Оперативний та бухгалтерський облік здійснюється головними розпорядниками коштів відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

10. Головні розпорядники коштів та підприємства зв’язку зобов’язані використовувати бюджетні кошти за цільовим призначенням відповідно до чинного законодавства.

11. Суми невикористаної за призначенням протягом бюджетного року субвенції перераховуються територіальними органами Державної казначейської служби України до обласного бюджету в передостанній день бюджетного року в установленому порядку.

12. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

13. Контроль за використанням коштів здійснюється головними розпорядниками коштів.