16 05 2018
Категорія: Накази Департаменту

Наказ Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції


 

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Вул. Володимирська, 109, м. Хмельницький, 29000                          Код ЄДРПОУ  25921623

тел. (0382) 65-68-79, факс: 79-57-83                                                     E-mail: depszn@hmsoczahist.adm-km.gov.ua

 

НАКАЗ

 

03.05.2018 Хмельницький                           № 73/н

 

Зареєстровано в Головному територіальному

управлінні юстиції у Хмельницькій області

14 травня 2018 року за № 74/3253

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішень обласної ради від 27 березня 2018 року №  45-18/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», від 13 липня 2017 року № 12-14/2017 «Про обласну програму соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області» (із змінами), з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції,

2

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції (додається).

2. Заступнику директора - начальнику управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головному бухгалтеру Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гуриній передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації від 04 грудня 2017 року № 169/н «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції», зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 06 грудня 2017 року за № 135/3168.

4. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора -  начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гурину.

 

Директор Департаменту                                                                       С.Лукомська

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції

І. Загальні положення

1. Порядок використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції (далі - Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених на зазначену мету.

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі - головний розпорядник коштів).

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги

1. Одноразова матеріальна допомога сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції (далі – допомога) надається членам сімей осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції, починаючи з 07 квітня 2014 року (далі – особа, яку було позбавлено особистої свободи).

2. До членів сімʼї за цим Порядком належать діти, дружина (чоловік) та батьки особи, яку було позбавлено особистої свободи.

Допомога членам сімʼї особи, яку було позбавлено особистої свободи, надається за умови, що їх місце проживання зареєстровано у Хмельницькій області, а для сімей військовослужбовців – проживання на території Хмельницької області за місцем розташування військової частини.

3. Допомога надається у рівних частках всім членам сімʼї, що звернулися із письмовою заявою про виплату допомоги, та щодо яких прийнято відповідне рішення згідно із цим Порядком.

У разі письмової відмови однієї з осіб від допомоги, її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на одержання допомоги.

4. Допомога надається на підставі письмової заяви про виплату допомоги на імʼя директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації кожного повнолітнього члена сімʼї, а щодо неповнолітніх та малолітніх дітей - одного з батьків, опікунів чи піклувальників дітей.

До заяви додаються копії:

паспорта повнолітніх членів сім’ї;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

відомостей про зарахування до списків особового складу військових частин, які розташовані на території Хмельницької області (довідка, наказ командира військової частини) – для сімей військовослужбовців;

довідки про склад сім’ї (або іншого документа, що підтверджує родинний звʼязок або факт спільного проживання однією сімʼєю);

інформації з Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції про перебування особи, яку було позбавлено особистої свободи, на  обліку  осіб,  які  були  незаконно  позбавлені  волі,  захоплені як заручники, зникли безвісти та загинули (якщо їх тіла не було повернуто) в районі проведення антитерористичної операції, починаючи з 07 квітня 2014 року;

свідоцтва про народження особи, яку було позбавлено особистої свободи (для виплати допомоги батькам);

свідоцтва про народження дитини (для виплати допомоги дитині);

документа, що підтверджує встановлення опіки чи піклування над дитиною особи, яку було позбавлено особистої свободи (у разі встановлення опіки чи піклування);

свідоцтва про шлюб (для виплати допомоги дружині (чоловіку);

рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

банківських реквізитів для перерахування допомоги.

5. Подані заявниками документи розглядаються на засіданні Комісії по розгляду питань з надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції (далі – Комісія), склад якої затверджується наказом Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

До складу Комісії можуть входити представники Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області, Центру допомоги учасникам антитерористичної операції, депутати обласної ради.

6. У термін не пізніше ніж 10 робочих днів рішення Комісії оформлюється протоколом та реалізується шляхом видання наказу Департаменту соціального захисту населення Хмельницької  обласної державної адміністрації.

7. Спори, що виникають у звʼязку із реалізацією цього Порядку, вирішуються у судовому порядку.

ІІІ. Виплата допомоги

1. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги та проведення таких виплат одержувачам допомоги, здійснюються у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на зазначену мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732.

2. Виплата допомоги здійснюється головним розпорядником коштів після надходження коштів на його рахунок, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби у Хмельницькій області, шляхом перерахування на особистий рахунок заявника в установі банку.

3. Для перерахування коштів головний розпорядник подає до Головного управління Державної казначейської служби у Хмельницькій області платіжне доручення та зведений реєстр виплати допомоги.

4. Витрати головного розпорядника коштів, пов'язані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються:

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - для придбання паперу;

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - для оплати послуг по заміні тонер-картриджу у печатному принтері;

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - для виплати матеріальної допомоги.

5. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

6. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

Заступник директора – начальник

управління фінансів, організації роботи

стаціонарних установ та господарської

діяльності – головний  бухгалтер

Департаменту соціального захисту

населення облдержадміністрації                                                             Л.Гурина