15 02 2017
Категорія: Накази Департаменту

Наказ від 08.02.2017 р. № 11/н


 

 

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Майдан Незалежності, 1, м. Хмельницький, 29000,  Код ЕДРПОУ  25921623

тел. (0382) 65-76-36, факс: 65-40-70,  E-mail: depszn@hmsoczahist.adm-km.gov.ua

НАКАЗ

08.02.2017 Хмельницький              № 11/н

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Хмельницькій області

10 лютого 2017 р. за №15/3048

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2017 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та інвалідам війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу України, рішення сесії обласної ради від 23 грудня 2016 року № 49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік», рішення сесії обласної ради від 17 лютого 2016 року № 14-4/2016 «Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2016-2020 роки», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету у 2017 році, передбачених для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інвалідам війни в Афганістані 1-ї групи  до Дня вшанування учасників бойових дій на  території інших держав,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2017 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та інвалідам війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (додається).

2. Заступнику директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальнику управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головному бухгалтеру Л.Гуриній передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг зв'язку, пов'язаних з виконанням функцій по наданню одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інвалідам війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гурину.

 

 

Директор Департаменту                                                                       С.Лукомська

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету у 2017 році для

надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та  інвалідам війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2017 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та  інвалідам війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (далі - Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених на зазначену мету.

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2017 році (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення».

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі - головний розпорядник коштів).

4. Розмір допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та  інвалідам війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (далі – допомога) складає 1 (одну) тисячу гривень.

5. Допомога надається інвалідам війни в Афганістані 1-ї групи та членам сім’ї загиблого учасника бойових дій в Афганістані, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або інші надбавки, встановлені чинним законодавством, та які зареєстровані і проживають у Хмельницькій області та внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

У разі, коли на допомогу мають право двоє і більше членів сім`ї загиблого учасника бойових дій в Афганістані, їм виплачується одна спільна допомога пропорційно розміру отримуваної пенсії у зв’язку з втратою годувальника або кількості користувачів пільг, наданих їм відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

6. Допомога особам, зазначеним у пункті 5 Порядку, надається на підставі таких документів:

1) списків інвалідів війни в Афганістані 1-ї групи та членів сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані;

2) копії посвідчення відповідного зразка, засвідченої в установленому порядку;

3) копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті - копії вказаної сторінки).

7. Документи, зазначені у пункті 6 Порядку, подаються головному розпоряднику коштів управліннями соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

8. Для перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (в разі наявності) або на поштове відділення за місцем проживання заявника, головний розпорядник коштів подає до Головного управління Державної казначейської служби у Хмельницькій області платіжне доручення та зведений реєстр виплати допомоги.

9. Виплата допомоги здійснюється головним розпорядником коштів шляхом перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (в разі наявності) або на поштове відділення за місцем проживання заявника.

10. Витрати головного розпорядника коштів, повʼязані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються:

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на поштові відділення за місцем проживання заявників;

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - для виплати одноразової грошової допомоги.

11. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

12. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

13. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

 

Заступник директора Департаменту                                                         Л.Гурина