Постанова КМУ від 18 березня 2009 р. N 370 "Про запровадження спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України"

Вид документа: Постанови Кабінету Міністрів України

Тематика документа: Погашення заборгованост із виплати заробітньої плати

Текст документа:

                   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
від 18 березня 2009 р. N 370

Про запровадження спеціального моніторингу погашення

підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків
до Пенсійного фонду України та обов'язкових
платежів до державного та місцевих бюджетів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

З метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та
забезпечення оперативного прийняття управлінських рішень з питань
погашення підприємствами, установами та організаціями
заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до
Пенсійного фонду України та обов'язкових платежів до державного та
місцевих бюджетів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
утворити (поновити) у тижневий строк спеціальні тимчасові
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати на
чолі з міністрами, керівниками інших центральних органів
виконавчої влади, Головою Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій;
запровадити спеціальний моніторинг погашення державними і
комунальними підприємствами, установами та організаціями
заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до
Пенсійного фонду України та обов'язкових платежів до державного та
місцевих бюджетів (далі - моніторинг);
забезпечити подання щопонеділка до 17-ї години Міністерству
праці та соціальної політики інформації за формою згідно з
додатками 1 і 2 стосовно підприємств, установ та організацій, що
підпорядковані їм та належать до сфери їх управління.
2. Державному комітету статистики подавати Міністерству праці
та соціальної політики щомісяця до 25 числа інформацію про
заборгованість із заробітної плати підприємств, установ та
організацій усіх форм власності.
3. Державному департаменту з питань банкрутства забезпечити
подання щопонеділка до 17-ї години Міністерству праці та
соціальної політики інформації за формою згідно з додатком 3
стосовно державних підприємств і підприємств, у статутному фонді
яких частка державної власності перевищує 25 відсотків.
4. Зобов'язати керівників державних компаній, корпорацій,
підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств,
плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку (доходу) яких
перевищує 50 млн. гривень, подавати щопонеділка до 17-ї години
Міністерству праці та соціальної політики інформацію за формою
згідно з додатком 4.
Міністерству економіки щокварталу подавати Міністерству праці
та соціальної політики уточнений перелік зазначених суб'єктів
господарювання з електронними та поштовими адресами.
5. Міністерству праці та соціальної політики забезпечити:
узагальнення інформації міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій про результати моніторингу та подання для розгляду
її на черговому засіданні Кабінету Міністрів України, а також
Державній податковій адміністрації та Державному казначейству для
вжиття відповідних заходів;
утворення структурного підрозділу для
організаційно-аналітичного забезпечення проведення моніторингу та
діяльності Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
6. Надати право Міністерству праці та соціальної політики у
разі потреби вносити зміни до показників, зазначених у додатках
1 - 4.
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

8. Міністерству фінансів передбачити під час внесення змін до
Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) витрати на
утримання апарату Міністерства праці та соціальної політики у
зв'язку із збільшенням чисельності працівників та утворенням
структурного підрозділу і забезпеченням діяльності Контакт-центру
щодо звернень працюючих громадян з питань несвоєчасної виплати та
погашення заборгованості із заробітної плати.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО