Начальник управління у справах інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, організації соціальних послуг та кадрово-правової роботи       -

ГЛОВАЦЬКИЙ Іван Іванович

Телефон/факс: (0382) 65-69-70

Адреса:   вул. Володимирська, 109, каб. 402 (4-й поверх)

Основними завданнями управління є:

Забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення.

Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області; організаційно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів рад.

Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

Здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україні.

Організує та координує роботу, пов'язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань.

Забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян.

Аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.

Співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам.

Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

У межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

Координує діяльність реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів обласного підпорядкування.

Організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації.

Здійснює облік інвалідів та дітей-інвалідів на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства, в тому числі безоплатне та пільгове.

Координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України.

Аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством, та направляє узагальнену інформацію Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України.

Сприяє розвитку фізичної культури і спортивного руху інвалідів як етапу їх соціальної реабілітації.

Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

Забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.

Забезпечує виконання в області таких бюджетних програм, головним розпорядником яких є  Міністерство надзвичайних ситуацій України:

- комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високо вартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення територій, що зазнала радіоактивного забруднення;

-забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Проводить роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

Здійснює інші передбачені законом повноваження.