Заступник директора Департаменту
Начальник управління праці
та зайнятості населення        -        ПАЛАМАРЧУК Володимир Іванович

Телефон:   (0382)  70-30-99

Адреса:  вул. Володимирська, 109, каб. 310 (3-й поверх)


Основні функції

  • Здійснення моніторингу у сфері праці, зайнятості та трудової міграції, охорони праці, основних соціально-економічних показників;
  • Координація діяльності структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, пов’язаної з оплатою праці, соціально-трудовими відносинами, безпеки праці;
  • Здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, забезпечення мінімальних державних гарантій з оплати праці, додержанням законодавства з питань зайнятості населення.
  • Моніторинг виконання Генеральної, регіональної угод, укладення та виконання колективних договорів, надання організаційно-методичної допомоги;


Здійснення державного контролю за:

  1. правильністю застосування “Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників ”;
  2. проведення перевірок якості виконання атестації робочих місць за умовами праці;
  3. забезпечення діяльності обласної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;
  4. наданням працівникам пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці.
  • Управління забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходів усунення причин виникнення скарг, проводить прийом громадян.
  • Організовує через засоби масової інформації роз’яснення нормативно-правових актів про працю, зайнятість, трудову міграцію.