13 10 2017
Категорія: Соціальні проекти

Оголошення конкурсу по наданню соціальних послуг на 2016-2020 роки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

_________________С.Лукомська

«____»_____________ 2017 року

 

м.п.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення у 2017 році додаткового конкурсу

із залучення бюджетних коштів для надання  соціальних  послуг у 2017 році в рамках  обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016 – 2020 роки


Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) оголошує у 2017 році додатковий конкурс на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг в рамках  обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016 – 2020 роки (далі – конкурс).

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів  до надання соціальних послуг із використанням  механізму соціального замовлення.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324 та наказу Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації від 13 жовтня 2017 року № 140/н «Про організацію та проведення  додаткового конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання  соціальних  послуг у 2017 році».

УМОВИ КОНКУРСУ

 

У 2017 році конкурс на залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг оголошується для надання наступних соціальних послуг:

 

1. Послуга соціальної адаптації;

2. Послуга соціальної інтеграції та реінтеграції;

3. Послуга соціальної реабілітації;

4. Соціальний супровід/ патронаж.

 

Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальних послуг, що є предметом соціального замовлення, додаються – Додаток 1.

ОБСЯГ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

 

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти обласного бюджету в обсязі 130 000 тис. гривень.

 

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

 

1. До участі у конкурсі запрошуються недержавні юридичні особи, які відповідно до вимог чинного законодавства мають право надавати соціальні послуги на професійній основі, та відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039.

2. Організації повинні мати:

2.1. Матеріально-технічну базу, необхідну для якісного надання соціальної послуги;

2.2. Кваліфікованих працівників, які повинні володіти спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для професійної діяльності у сфері надання відповідних соціальних послуг;

2.3. Досвід роботи з надання соціальних послуг соціальній групі, визначеній умовами конкурсу, не менше одного року.

3. Організації не повинні

3.1. Перебувати у стадії припинення або визнані, в установленому порядку, банкрутами;

3.2. Мати порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді;

3.3. Майно організацій не повинно перебувати під арештом.

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОДАННЯ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

1. Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають КОНКУРСНУ ПРОПОЗИЦІЮ:

-  складеною за формою, що додається ( Додаток 2),

в чотирьох примірниках,

в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту –  Додаток 3).

 

УВАГА!!! Для кожної соціальної послуги повинна бути заповнена окрема конкурсна пропозиція. Приклад: якщо учасник конкурсу має намір надавати такі соціальні послуги: консультування та представництво інтересів, він повинен подати дві конкурсні пропозиції (одну – щодо надання соціальної послуги «консультування», іншу – «представництво інтересів»).

 

2. ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ учасники конкурсу ДОДАЮТЬ:

-  копії установчих документів (копію статуту (положення), засвідчені печаткою організації на кожній сторінці, копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (видану Державною реєстраційною службою України), державну реєстрацію яких проведено після 07.05.2011 року або стосовно яких після зазначеної дати до Єдиного державного реєстру були внесені зміни щодо відомостей, які зазначались у свідоцтві про державну реєстрацію або вказуються у виписці засвідчену печаткою організації

-  баланс за попередній рік.

 

Повний комплект конкурсної документації в електронному та друкованому вигляді необхідно подати в: Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109,  кімн. № 403.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані та скріплені у папки.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН приймання конкурсної документації 15 листопада 2017 року (до 18.15 год.). Конкурсна документація подана після закінчення встановленого терміну не розглядатиметься.

 

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська 109, кімн. № 403, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 13.00 год., з 14.00 до 18.15 год.

 

КОНКУРСНА КОМІСІЯ ОЦІНЮЄ конкурсні пропозиції за ТАКИМИ КРИТЕРІЯМИ:

1) відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги;

2) фінансовий стан учасника конкурсу, у тому числі наявність кредиторської заборгованості, можливість надання послуг за власний рахунок з вартісною оцінкою соціальних послуг, стан матеріально-технічної бази;

3) досвід учасника конкурсу у сфері надання соціальних послуг;

4) кваліфікація персоналу, який залучається до надання соціальної послуги, у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду роботи;

5) планована кількість отримувачів соціальних послуг;

6) вартість соціальних послуг, соціальне замовлення яких передбачається здійснити.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним з критеріїв за шкалою від 0 до 10 балів.

 

РОЗКРИТТЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

ПІСЛЯ 15 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ

ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ – після 20 ЛИСТОПАДА 2017 року.

Відповідальна особа – Комаринський Сергій Іванович

75-20-95

Річний план проведення конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг на 2017 рік

 

Перелік соціальних послуг, соціальне замовлення яких передбачається здійснити

(відповідно до наказу Мінсоцполітики від 03.09.2013р. №537)

Соціальні групи та/або окремі категорії осіб, які є потенційними отримувачами

Граничний обсяг бюджетних коштів, що залучаються для надання соціальних послуг, грн.

Джерело фінансування

Орієнтовний період проведення конкурсу

1

2

3

4

5

Послуга соціальної адаптації

Категорія І: Особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк

Категорія ІІ: Нарко- та алкозалежні особи

Категорія ІІІ: Особи  похилого віку

Категорія ІV: Інваліди

Категорія ІV: Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування

130 000,00

(сто тридцять тисяч гривень)

Обласний бюджет

Жовтень-листопад

Послуга соціальної інтеграції та реінтеграції

Категорія І: Нарко- та алкозалежні особи

Категорія ІІ: Безпритульні діти

Послуга соціальної реабілітації

Категорія І:Особи  похилого віку

Категорія ІІ: Нарко- та алкозалежні особи

Соціальний супровід/ патронаж

Категорія І: Сім’ї/ особи, які опинилися у складних життєвих обставинах і не здатні їх самостійно подолати