15 04 2021
Категорія: Накази Департаменту

ПРОЄКТ Порядку


НАКАЗ

________________                      Хмельницький                           № ______

 

 

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2021 році для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, позбавлених свободи або зниклих безвісти у зв’язку із захистом незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності України

 

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішень обласної ради від 24 грудня 2020 року № 10-2/2020 «Про обласний бюджет Хмельницької  області на 2021 рік» (із змінами),  від  08 квітня 2021 року  № 32-4/2021 «Про обласну комплексну програму соціальної підтримки учасників Антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2021 – 2022 роки», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, позбавлених свободи або зниклих безвісти у зв’язку із захистом незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності України,

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2021 році для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, позбавлених свободи або зниклих безвісти у зв’язку із захистом незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності України (додається).

 

2. Заступнику директора - начальнику управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головному бухгалтеру Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ларисі ГУРИНІЙ передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги.

 

3. Цей  наказ  набирає  чинності  після  державної  реєстрації  в Центрально-Західному  міжрегіональному  управлінні  Міністерства  юстиції (м. Хмельницький) з моменту його оприлюднення.

 

4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора - начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Ларису ГУРИНУ.

 

Директор Департаменту                                                           Ірина КОВАЛЬЧУК

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету у 2021 році для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, позбавлених свободи або зниклих безвісти у зв’язку із захистом незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності України

І. Загальні положення

 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2021 році для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, позбавлених свободи або зниклих безвісти у зв’язку із захистом незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності України (далі - Порядок), розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених на зазначену мету.

 

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі - головний розпорядник коштів).

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. Умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги

 

1. Одноразова матеріальна допомога сім’ям військовослужбовців, позбавлених  свободи  або  зниклих  безвісти у зв’язку із захистом незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності України (далі – допомога), надається членам сімей військовослужбовців, які позбавлені волі, зниклі безвісти, захоплені та утримуються (були позбавлені волі, зниклі безвісти, захоплені та утримувалися) незаконними збройними формуваннями у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до 30 квітня 2018 року – у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) (далі – особа, яку позбавлено особистої свободи).

 

2. До членів сімʼї за цим Порядком належать діти, дружина (чоловік) та батьки особи, яку позбавлено особистої свободи.

У цьому Порядку термін «дитина» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про охорону дитинства».

 

3. Допомога членам сімʼї особи, яку позбавлено особистої свободи, надається за умови, що їх місце проживання зареєстровано в Хмельницькій області.

 

4. Розмір допомоги складає 50000,00 (пʼятдесят тисяч) гривень на сімʼю.

Допомога  надається  у  рівних  частках усім членам однієї сімʼї, що звернулися із письмовою заявою про виплату допомоги, та щодо яких прийнято

відповідне рішення згідно із цим Порядком.

У разі письмової відмови одного з членів сімʼї від допомоги, його частка рівномірно розподіляється між іншими особами цієї сімʼї, які мають право на одержання допомоги.

 

5. Допомога надається на підставі письмової заяви про виплату допомоги на імʼя директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації кожного повнолітнього члена сімʼї, а щодо неповнолітніх та малолітніх дітей - одного з батьків, опікунів чи піклувальників дітей.

До заяви додаються копії:

паспорта повнолітніх членів сім’ї;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

довідки про склад сім’ї (або іншого документа, що підтверджує родинний звʼязок або факт спільного проживання однією сімʼєю);

інформації з Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – Центр) при Службі безпеки України про перебування особи, яку позбавлено особистої свободи, на обліку осіб, які незаконно позбавлені волі, захоплені та утримуються незаконними збройними формуваннями у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до 30 квітня 2018 року – у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) – щодо військовослужбовців, які позбавлені волі, захоплені та утримуються (були позбавлені волі, захоплені та утримувалися);

інформації з військової частини за місцем служби військовослужбовця про зникнення його безвісти - щодо військовослужбовців, зниклих безвісти;

свідоцтва про народження особи, яку позбавлено особистої свободи (для виплати допомоги батькам);

свідоцтва про народження дитини (для виплати допомоги дитині);

документа, що підтверджує встановлення опіки чи піклування над дитиною особи, яку позбавлено особистої свободи (у разі встановлення опіки чи піклування);

свідоцтва про шлюб (для виплати допомоги дружині (чоловіку);

довідки про реєстрацію місця проживання;

рішення суду про встановлення юридичного факту щодо незаконного позбавлення волі, захоплення або утримання військовослужбовця у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до 30 квітня 2018 року – у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) - для заявників, у яких відсутня відповідна інформація з Центру;

банківських реквізитів заявника для перерахування допомоги.

 

6. Подані заявниками документи розглядаються на засіданні Комісії по розгляду питань з надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, позбавлених свободи або зниклих безвісти у зв’язку із захистом незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності України (далі – Комісія), склад якої затверджується наказом Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

До  складу  Комісії за згодою можуть входити  представники Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації, Центрально-Західного  міжрегіонального  управління  Міністерства  юстиції  (м. Хмельницький), Центру допомоги учасникам антитерористичної операції,  депутати обласної ради.

 

7. У термін не пізніше ніж 10 робочих днів рішення Комісії оформлюється протоколом та реалізується шляхом видання наказу Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

8. Спори, що виникають у звʼязку із реалізацією цього Порядку, вирішуються у судовому порядку.

 

ІІІ. Виплата допомоги

 

1. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги та проведення таких виплат одержувачам допомоги, здійснюються у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на зазначену мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами).

 

2. Виплата допомоги здійснюється головним розпорядником коштів після надходження коштів на його рахунок, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, шляхом перерахування на особистий рахунок заявника в установі банку.

 

3. Для перерахування коштів головний розпорядник подає до Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області платіжне доручення та зведений реєстр виплати допомоги.

 

4. Витрати головного розпорядника коштів, пов'язані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються:

 

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - для придбання паперу;

 

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - для оплати послуг по заміні тонер-картриджу у печатному принтері;

 

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - для виплати матеріальної допомоги.

 

5. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

 

6. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

 

Заступник директора – начальник

управління фінансів, організації роботи

стаціонарних установ та господарської

діяльності – головний  бухгалтер

Департаменту соціального захисту

населення Хмельницької обласної

державної адміністрації                                                                     Лариса ГУРИНА