09 06 2020
Категорія: Накази Департаменту

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2020 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом 2019-2020 навчального року


 

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 

НАКАЗ

 

01.06.2020                      Хмельницький                       № 52/н / 142-од

 

 

Зареєстровано в Центрально-Західному

Міжрегіональному управлінні

Міністерства юстиції

03 червня 2020 року за № 97/97

 

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2020 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом 2019-2020 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності

 

На підставі статті 22 Бюджетного кодексу України, рішень обласної ради від 20 грудня 2019 року №22-29/2019 «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік» (зі змінами), від 21 грудня 2018 року № 47-23/2018 «Про обласну комплексну програму соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2020 роки», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2020 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом      2019-2020 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності, що додається.

2. Заступнику директора - начальнику управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головному бухгалтеру Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гуриній, на підставі заявок, поданих Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, забезпечити перерахунок коштів на рахунки закладів вищої освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати студентам.

3. Заступнику директора – начальнику управління професійної освіти та ресурсного  забезпечення  Департаменту  освіти і науки   облдержадміністрації А.Харчук довести Порядок використання коштів обласного бюджету у 2020 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом 2019-2020 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності, до відома закладів вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності.

4. Цей  наказ  набирає  чинності  після  державної  реєстрації  в Центрально-Західному  міжрегіональному  управлінні  Міністерства  юстиції (м. Хмельницький) з моменту його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора - начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гурину та заступника директора – начальника управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації А.Харчук.

 

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Світлана ЛУКОМСЬКА

 

Директор Департаменту

освіти і науки

облдержадміністрації

Олег ФАСОЛЯ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

01.06.2020  № 52/н / 142-од

 

 

 

 

Порядок використання коштів обласного бюджету у 2020 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом 2019-2020 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2020 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом 2019-2020 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (далі - Порядок), розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності.

2. Цей  Порядок  визначає  механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2020 році (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  (далі - головний розпорядник коштів).

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку із реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

5. Цей Порядок визначає механізм здійснення одноразової компенсаційної виплати студентам Хмельницької області, місце проживання яких на час подачі документів до закладу вищої освіти зареєстровано на території Хмельницької області, з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни, та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції (далі – АТО), операції Об’єднаних сил (далі – ООС) або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення АТО, ООС (далі - студенти), за навчання у І та ІІ семестрі 2019-2020 навчального року у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (далі – заклади освіти), які вперше здобувають відповідний ступень вищої освіти, у межах коштів, виділених з обласного бюджету на вказані цілі.

Дія цього Порядку поширюється на дітей, зазначених у частині першій цього пункту, до закінчення навчання у закладах освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

6. Заклади освіти інформують студентів про необхідність подачі документів, перелік яких зазначений у пунктах 9, 10 (або 11) цього Порядку, та формують на кожного студента особову справу.

Сформовані особові справи, клопотання (додаток 1) та списки студентів (учасників АТО, ООС та їх дітей) для надання одноразової компенсаційної виплати за навчання у І та ІІ семестрі 2019-2020 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (додатки 2, 3 відповідно), подаються посеместрово до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

7. Департамент освіти і науки облдержадміністрації здійснює перевірку:

форми власності навчального закладу;

наявності поданих студентом документів, зазначених у пунктах 10 та 11 цього Порядку;

відповідності сум коштів, поданих навчальним закладом для здійснення компенсації, встановленому розміру плати за навчання;

можливості компенсації за рахунок інших місцевих бюджетів;

інформації щодо проведеної компенсації за навчання студента за І / ІІ семестр 2019-2020 навчального року з інших джерел.

Після перевірки формується заявка щодо потреби в коштах для надання одноразової компенсаційної виплати студентам за навчання у І / ІІ семестрі 2019-2020 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності (додатки 4, 5 відповідно), та направляється головному розпоряднику коштів.

8. Головний розпорядник коштів на підставі списків та заявок, поданих Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, в межах затверджених призначень здійснює перерахунок коштів на рахунки закладів освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати студентам за навчання у відповідному семестрі.

9. Для отримання одноразової компенсаційної виплати за навчання студент звертається до керівника закладу освіти із заявою довільної форми.

10. Студенти (учасники АТО, ООС) до заяви додають такі копії документів (із предʼявленням оригіналу):

1) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або копія сторінки паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

2) сторінок паспорта у формі книжечки (1-4 та 11) із даними про прізвище, ім’я та по батькові і відомостями про реєстрацію місця проживання, паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм.

У разі подання особою копії паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, додатково подаються документи, що підтверджують факт реєстрації місця проживання на території Хмельницької області на час подачі документів до закладу освіти;

3) посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій встановленого зразка.

Додатково надається копія довідки про безпосередню участь особи в АТО, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (для учасників АТО), довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (для учасників ООС) за формами згідно із додатками 1 та 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (зі змінами) (далі – Довідка про безпосередню участь в АТО, Довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони);

4) оригінал довідки із закладу освіти про здійснення фактичної оплати вартості навчання у І / ІІ семестрі 2019-2020 навчального року;

5) інформацію про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі;

6) підтвердження з закладу освіти факту отримання особою ступеня вищої освіти вперше.

11. Студенти (діти учасників АТО, ООС, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, ООС або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення АТО, ООС) до заяви додають такі копії документів (із предʼявленням оригіналу):

1) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або копія сторінки паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

2) сторінок паспорта-книжечки із даними про прізвище, ім’я та по батькові і відомостями про реєстрацію місця проживання, паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм.

У разі подання особою копії паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, додатково подаються документи, що підтверджують факт реєстрації місця проживання на території Хмельницької області на час подачі документів до закладу освіти;

3) документи, що підтверджують безпосередню участь в АТО, ООС одного з батьків (копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також копію Довідки про безпосередню участь в АТО або Довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони);

4) документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження або рішення суду);

5) посвідчення «член сім’ї загиблого» встановленого зразка (для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, ООС або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у районі проведення АТО, ООС);

6) документи, передбачені підпунктами 4, 5, 6 пункту 10 цього Порядку.

12. Одноразова компенсаційна виплата згідно із цим Порядком здійснюється відповідно до фактично сплаченої вартості навчання у І або ІІ семестрі 2019-2020 навчального року без урахування суми проведеної компенсації такого навчання за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

13. Одноразова компенсаційна виплата з обласного бюджету за навчання студента у І або ІІ семестрі 2019-2020 навчального року не надається у випадку повного відшкодування такої вартості за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

14. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з перерахунком коштів на рахунок закладів освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати студентам, здійснюється у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на зазначену мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами).

15. Перерахунок коштів на рахунок закладів освіти для проведення одноразової компенсаційної виплати студентам за навчання у відповідному семестрі 2019-2020 навчального року здійснюється з моменту надходження коштів на рахунок головного розпорядника коштів.

16. Перерахунок коштів здійснюється головним розпорядником коштів шляхом перерахування їх на рахунок закладів освіти в установі банку.

17. Залишок невикористаних коштів обласного бюджету заклад освіти повертає на рахунок головного розпорядника коштів до закінчення бюджетного періоду.

18. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

19. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

Заступник директора - начальник управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головний бухгалтер Департаменту соціа-льного захисту населення облдержадміністрації

 

Лариса ГУРИНА

 

Заступник директора – начальник управління    професійної      освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

 

 

Антоніна  ХАРЧУК

 

 

Додаток 1

до Порядку використання коштів обласного бюджету у 2020 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом 2019-2020 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності  (пункт 6)

 

 

Директору Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

_______________________________________

(власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ директора Департаменту)

_______________________________________                                                                                 (власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ керівника навчального закладу, який подає клопотання)

 

КЛОПОТАННЯ

Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету у 2020 році для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та їх дітей протягом 2019-2020 навчального року, які здобувають освіту у закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності, прошу Вас розглянути списки та документи для здійснення одноразової компенсаційної виплати  за навчання у І семестрі / ІІ семестрі (необхідне підкреслити) студентам.

 

Додатки:

 

Керівник

навчального закладу                                                 __________                    _________________

(підпис)                                                                               (власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ)

 

м.п.