09 06 2020
Категорія: Офіційно (Пресс-релізи)

Заборгованість із заробітної плати станом на 01 червня 2020 року


За моніторинговими даними заборгованість із заробітної плати станом на  01 червня 2020 року складає 10,0 млн гривень.

У структурі боргу заборгованість на:

- 3 економічно активних підприємствах борг складає 4,9 млн грн або 49,1%;

- 13 підприємствах-банкрутах – 4,5 млн грн (44,9%);

- 2 економічно неактивних підприємствах – 602,3 тис. грн (6,0 відсотка).

За попередніми даними середній розмір номінальної заробітної плати штатного працівника у квітні 2020 року по області становив 8884 грн, що в  1,9 раза вище розміру мінімальної заробітної плати (4723 гривні).

Найвищий рівень оплати праці у квітні поточного року спостерігався у фінансовій та страховій діяльності (13902 грн), державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні (12851 грн), сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві (12602 гривні).

Водночас, абсолютний розмір заробітної плати працівників тимчасового розміщування й організації харчування (866 грн), надання інших видів послуг (4345 грн), операцій з нерухомим майном (5350 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (6080 грн), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (6162 грн) був на 30,6-90,2% нижчим від середнього в економіці.