11 02 2020
Категорія: Офіційно (Пресс-релізи)

Заборгованість із заробітної плати станом на 10 лютого 2020 року


За моніторинговими даними заборгованість із заробітної плати станом на 10 лютого 2020 року складає 5,3 млн гривень.

У структурі боргу заборгованість на:

- 2 економічно активних підприємствах борг складає 140,3 тис. грн або 2,6 %;

- 13 підприємствах-банкрутах – 4,6 млн грн (86,1 %);

- 2 економічно неактивних підприємствах – 602,3 тис. грн (11,3 відсотка).

За попередніми даними середній розмір номінальної заробітної плати штатного працівника у грудні 2019 року по області становив 10844 грн, що у 2,6 раза вище розміру мінімальної заробітної плати (4173 гривні).

Найвищий рівень оплати праці у грудні 2019 року спостерігався у фінансовій та страховій діяльності (18918 грн), державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні (17487 грн), промисловості (14244 гривні).

Водночас, абсолютний розмір заробітної плати працівників тимчасового розміщування й організації харчування (4785 грн), надання інших видів послуг                    (7160 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (7365 грн), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (7511 грн), операцій з нерухомим майном (7539 грн) був на 30,5-55,9% нижчим від середнього в економіці.