05 02 2020
Категорія: Накази Департаменту

Наказ Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2020 році для надання одноразової матеріальної допомоги


НАКАЗ

 

29.01.2020                       Хмельницький                                  № 6/н

 

 

Про затвердження Порядку

використання коштів обласного

бюджету у 2020 році для надання

одноразової матеріальної допомоги

 

Зареєстровано в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

04 лютого 2020 року за № 8/8

На підставі статті 22 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», рішень обласної ради від 17 лютого 2016 року № 14-4/2016 «Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2016-2020 роки», від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених для надання громадянам одноразової матеріальної допомоги на вирішення матеріально-побутових питань,


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2020 році для надання одноразової матеріальної допомоги, що додається.

2. Заступнику директора - начальнику управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності - головному бухгалтеру Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Л.Гуриній передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг звʼязку, повʼязаних з виконанням функцій щодо надання одноразової матеріальної допомоги громадянам.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора - начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності - головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Л.Гурину.

 

Директор Департаменту                                                      Світлана ЛУКОМСЬКА

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету у 2020 році для

надання одноразової матеріальної допомоги

І. Загальні положення

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2020 році для надання одноразової матеріальної допомоги (далі - Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених для надання громадянам, місце проживання яких зареєстровано в Хмельницькій області, одноразової матеріальної допомоги на вирішення матеріально-побутових питань.

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному  бюджеті  у  2020  році (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі - головний розпорядник коштів).

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

5. Звернення громадян про надання допомоги розглядаються головним розпорядником коштів у порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».

ІІ. Умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги

1. Одноразова матеріальна допомога (далі – допомога) надається таким громадянам:

1) особам з інвалідністю;

2) особам, які одержують пенсію за віком та тимчасово перебувають (перебували у поточному році) у медичних закладах області;

3) внутрішньо переміщеним особам;

4) сімʼям, які виховують дитину з інвалідністю;

5) особам, які були незаконно позбавлені волі, захоплені та утримувалися незаконними збройними формуваннями у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та повернулися з полону у поточному році (далі – особа, що повернулася з полону).

2. Крім осіб, зазначених у пункті 1 цього розділу, допомога може надаватися за письмовим дорученням голови обласної державної адміністрації, його заступників або керівника апарату, голови обласної ради або його заступників іншим особам у разі:

1) необхідності лікування;

2) важкого матеріального становища в сімʼї або інших складних життєвих обставин.

3. Допомога надається на підставі заяви про надання допомоги та копій таких документів (із предʼявленням оригіналу):

1) сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки (1-4 та 11) із даними про прізвище, ім’я та по батькові і відомостями про реєстрацію місця проживання, або паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм.

У разі подання особою копії паспорта громадянина України з безконтактним  електронним  носієм,   додатково   подаються  документи,  що підтверджують факт реєстрації місця проживання на території Хмельницької області;

2) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або копія сторінки паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

3) посвідчення встановленого зразка, що підтверджує відповідний статус особи;

4) довідки про склад сімʼї;

5) особа, яка одержує пенсію за віком та тимчасово перебуває (або перебувала у поточному році) у медичному закладі області, додатково надає довідку про проходження стаціонарного лікування;

6) внутрішньо переміщена особа додатково надає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (зі змінами);

7) особа, яка повернулася з полону, додатково надає інформацію з Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – Центр) про перебування його/її у полоні, або відомості про включення до переліку осіб, звільнених з полону, що формується Службою безпеки України відповідно до законодавства.

4. При зверненні до голови обласної державної адміністрації, його заступників або керівника апарату, голови обласної ради або його заступників, крім документів, зазначених у пункті 3 цього розділу,  додатково подаються:

1) копії документів, що підтверджують виникнення обставин, зазначених у підпунктах 1 та 2 пункту 2 цього розділу;

2) реєстраційно-контрольна картка за формою, що у додатку 1 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, обʼєднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (зі змінами), з резолюцією посадової особи, яка містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо виплати допомоги.

5. Зазначені у пунктах 3 та 4 цього розділу документи подаються заявником особисто або через представника.

У разі подачі документів через представника надається документ, що підтверджує його повноваження, відповідно до глави 17 Цивільного кодексу України.

6. Обмеження при наданні допомоги:

1) допомога надається не більше одного разу протягом бюджетного року на одну сімʼю.

У випадку, коли сімʼя складається з двох і більше осіб з інвалідністю, допомога надається  кожній особі з інвалідністю   за  умови  їх  звернення, але не більше одного разу протягом бюджетного року;

2) у разі звернення за допомогою декількох членів однієї сімʼї, допомога надається лише одному із них, дата надходження документів якого до головного розпорядника коштів за його місцезнаходженням є першою;

3) у разі повторного звернення за допомогою протягом бюджетного року, головний розпорядник коштів письмово повідомляє заявника та посадову особу, до якої було звернення, про відмову у наданні допомоги із зазначенням дати та розміру попередньо призначеної допомоги;

4) допомога в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень і більше надається згідно із розпорядженням голови обласної державної адміністрації у виняткових випадках громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, спричинених довготривалим лікуванням, станом здоров’я, соціальним становищем, у разі пожежі, стихійного лиха та інших тяжких особливих обставин;

5) допомога не надається заявникам, які перебувають на повному державному утриманні;

6) у разі смерті заявника допомога не виплачується.

7. Звернення розглядаються на засіданні Комісії по розгляду питань з надання громадянам одноразової матеріальної допомоги (далі – Комісія), склад якої затверджується наказом Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

8. Рішення Комісії про надання (або відмову у наданні) допомоги та її розмір  оформлюється протоколом, який не пізніше пʼяти робочих днів після проведення засідання передається до управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації для виплати допомоги.

Про прийняте Комісією рішення щодо надання (або відмову у наданні) допомоги повідомляється особа, яка подала заяву.

ІІІ. Виплата допомоги

1. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги та проведення таких виплат одержувачам допомоги, здійснюються у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на зазначену мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами).

Виплата грошової допомоги здійснюється з моменту надходження коштів на рахунок головного розпорядника коштів.

2. Виплата допомоги здійснюється головним розпорядником коштів шляхом перерахування на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштові відділення за місцем проживання заявника.

3. Для перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштові відділення за місцем проживання заявника,  головний  розпорядник  подає  до  Головного  управління  Державної казначейської служби у Хмельницькій області платіжне доручення та зведений реєстр виплати допомоги.

4. У разі, коли одержувач допомоги до 01 грудня поточного року подав всі документи, зазначені у пунктах 3, 4 розділу ІІ цього Порядку, але не отримав кошти з незалежних від нього причин, допомога виплачується у наступному бюджетному році. При цьому за таким одержувачем допомоги зберігається право на звернення за допомогою у тому ж бюджетному році.

5. Витрати головного розпорядника коштів, повʼязані з виконанням ним функцій щодо надання допомоги, здійснюються:

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на поштові відділення за місцем проживання заявника, на заміну тонер-картриджу у печатному принтері;

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - для виплати матеріальної допомоги.

6. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

7. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

Заступник директора Департаменту                                              Лариса ГУРИНА