26 12 2018
Категорія: Накази Департаменту

Проект Наказу "Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2019 році "


Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2019 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішень обласної ради від 17 лютого 2016 року № 14-4/2016 «Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2016-2020 роки», від 21 грудня 2018 року  № 26-23/2018 «Про обласний бюджет на 2019 рік»,  з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету у 2018 році, передбачених для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників  бойових дій в Афганістані та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на  території інших держав,

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2019 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (додається).

2. Заступнику директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальнику управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головному бухгалтеру Л.Гуриній передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг звʼязку, повʼязаних з виконанням функцій по наданню одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти на  заступника директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності - головного бухгалтера Л.Гурину.

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету у 2019 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2019 році для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (далі - Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених на зазначену мету.

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2019 році (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі - головний розпорядник коштів).

4. Розмір допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та  особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (далі – допомога) складає 2 (дві) тисячі гривень.

5. Допомога надається особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи та членам сім’ї загиблого учасника бойових дій в Афганістані, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або інші надбавки, встановлені чинним законодавством, та які зареєстровані і проживають у Хмельницькій області та внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

У разі, коли на допомогу мають право двоє і більше членів сім`ї загиблого учасника бойових дій в Афганістані, їм виплачується одна спільна допомога пропорційно розміру отримуваної пенсії у зв’язку з втратою годувальника або кількості користувачів пільг, наданих їм відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

6. Допомога особам, зазначеним у пункті 5 Порядку, надається на підставі таких документів:

1) списків осіб з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані 1-ї групи та членів сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані;

2) копії посвідчення відповідного зразка, засвідченої в установленому порядку;

3) копії документа, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті).

7. Документи, зазначені у пункті 6 Порядку, подаються головному розпоряднику коштів структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад.

8. Для перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштове відділення за місцем проживання заявника, головний розпорядник коштів подає до Головного управління Державної казначейської служби у Хмельницькій області платіжне доручення та зведений реєстр виплати допомоги.

9. Виплата допомоги здійснюється головним розпорядником коштів

шляхом перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштове відділення за місцем проживання заявника.

10. Витрати головного розпорядника коштів, повʼязані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються:

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на поштові відділення за місцем проживання заявників;

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - для виплати одноразової грошової допомоги.

11. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

12. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

13. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.