Програма житлових субсидій

Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого палива поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб.

Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, скраплений газ, тверде паливо виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами, перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.

Особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової субсидії їм не нараховуються відповідні пільги.

Субсидія є безповоротною і її отримання не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ та/або електроенергія субсидія надається тільки на один вид палива.

Субсидія на придбання твердого палива призначається у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання):

- заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами;

- довідки про доходи - у разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому Положенням. У разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, та неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення з зазначенням їх розміру;

- договір найму (оренди) житла (за наявності).

У сільській місцевості приймання документів здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.

Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника поштою або в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з накладенням електронного цифрового або електронного підпису, створеного шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків. У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, в яких відсутній електронний цифровий або електронний підпис, субсидія призначається лише після підпису зазначених документів у місячний строк. Якщо заявник не підписав заяву і декларацію в зазначений строк, мають бути подані нові заява і декларація.

У декларації,  громадяни декларують лише види доходів (зазначають словами: зарплата, пенсія, стипендія та ін.) та організацію, де їх одержано. Конкретні суми доходів структурні підрозділи соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів отримують від Державної фіскальної служби України, органів Пенсійного фонду України, фондах соціального страхування, служб зайнятості населення.

Інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення.

Для призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг середньомісячний дохід осіб визначається з доходу за два квартали, що передують місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається субсидія.

Під час призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховуються доходи за третій – четвертий квартали попереднього року.

Розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні здійснюється на підставі доходів за перший - другий квартали поточного року.

Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого палива призначається виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.

До сукупного доходу не враховуються: частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"; державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; сплачені особою аліменти; доходи від розміщення депозитів; оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії; допомога громадських та благодійних організацій; допомога на поховання; одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності; вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації; суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються: отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної Гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань; отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, або в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії (станом на  31 березня 2017 року – 1600 грн., станом на 30 червня 2017 року – 1684 грн., станом на 31 грудня 2017 року -1762 грн.).

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, але яка протягом зазначеного періоду отримувала хоча б один із таких видів доходу: пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, допомогу по безробіттю, або особа не досягла 18-річного віку станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактичні розміри отриманих такою особою доходів.

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, другої групи, - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, третьої групи, - чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. При цьому не враховується дохід, отриманий самозяйнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які подано ДФС на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія.

Для осіб, які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) такими особами доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

У разі коли на час звернення за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий місяць.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується на опалювальний і неопалювальний сезони. При цьому розмір субсидії на опалювальний сезон для домогосподарств, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Для орендарів житлового приміщення (будинку) субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається за наявності договору найму (оренди) з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди). На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.

У разі реєстрації місця перебування особи субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення на строк, що не перевищує шести місяців з дати реєстрації місця перебування. На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням громадянина після продовження строку реєстрації місця перебування.

У разі звернення із заявою про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням. 

У разі зміни цін і тарифів на послуги, для оплати яких призначено субсидію, зміни соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами перерахунок субсидії в межах установленого строку її призначення проводиться без звернення громадян.

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендар – про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, підприємств – виробників/виконавців житлово-комунальних послуг, закінчення строку реєстрації місця перебування, купівлю товарів або оплату послуг на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищувала 50 тисяч гривень. У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява і декларація.

Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про вищевказані зміни, повертається за вимогою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, або безпосередньо отримувачем, або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах - виробниках/виконавцях житлово-комунальних послуг.

Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді (крім орендарів житлового приміщення, осіб, яким субсидія була призначена за зареєстрованим місцем перебування, та осіб, які звертаються за субсидією на придбання скрапленого газу, твердого палива). Для цього структурні підрозділи з питань соціального захисту населення збирають необхідну інформацію без звернення громадян і протягом десяти днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення про призначення (непризначення) субсидії та інформують про прийняте рішення громадян. У разі отримання інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, субсидія на наступний строк не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує особу. Якщо протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії на наступний строк громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку (у тому числі до винесення рішення судом), субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.

Якщо розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального сезону становив 0,0 грн., субсидія на наступний період призначається на підставі звернення громадянина.

Субсидія не призначається, якщо здійснено протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) купівлю майна або оплату послуг на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищувала 50 тисяч гривень.

Комісіям при місцевих органах виконавчої влади надано право приймати рішення щодо:

- надання субсидії непрацездатним громадянам, які проживають самі, на збільшену понад норму площу житла;

- призначення субсидії у разі здійснення протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) купівлю майна або оплату послуг на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищувала 50 тисяч гривень;

- призначення субсидії особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі письмового договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію. При цьому субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем її фактичного проживання.;

- визначення кількості осіб для розрахунку субсидії у випадках, коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб;

- призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг окремо за розділеними особовими рахунками виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки;

- розрахунку субсидії дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), з урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому;

- врахування при призначенні субсидії фактичних розмірів доходів для працездатних громадян, середньомісячний сукупний дохід яких менший прожиткового мінімуму і які не отримують ні один із таких видів доходу: пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, допомога по безробіттю.

- врахування доходу на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, в яких відсутній дохід та які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах;

- у разі відсутності відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб;

- призначення субсидії громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах і не змогли своєчасно звернутись за призначенням субсидії, з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за призначенням субсидії;

- продовження строку документального підтвердження громадянином сплати простроченої заборгованості або укладання договору про її реструктуризацію;

- призначення субсидії у випадках, не передбачених Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 №1050 із змінами). Фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії (крім випадків нарахування плати за послугу з централізованого опалення за відсутності засобів обліку теплової енергії з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря, коли одержувач субсидії повинен щомісяця сплачувати за централізоване опалення обов’язкову частку платежу). Сума субсидії, яку перераховано на рахунки підприємств - виробників/виконавців послуг і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується підприємством - виробником/виконавцем як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди. Підприємство - виробник/виконавець послуги зобов’язане зазначати суму переплати за послугу у платіжних документах одержувачам субсидії.

Після закінчення опалювального сезону невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення) повертається підприємством – виробником/виконавцем такої послуги до бюджету в повному обсязі.

Частина невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення в обсягах, що не перевищують вартості 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт•г електричної енергії, перераховуються на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачуються одержувачу через поштові відділення зв’язку.

Списки осіб, у яких зазначаються відповідні суми невикористаної субсидії, подаються до 1 червня структурному підрозділу з питань соціального захисту населення підприємствами – надавачами послуг.

Перерахування частини невикористаної субсидії на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплата її через відділення поштового зв’язку здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі особистої заяви одержувача, поданої до 1 вересня поточного року. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє одержувачу субсидії про необхідність подання зазначеної заяви. Строк подання заяви може бути продовжений до 1 листопада поточного року на підставі рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради або комісії, яка ними утворюється, якщо така заява не була подана в установлений строк з причин, визначених таким органом або комісією поважними.

У разі смерті особи, якій було призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, частина невикористаної суми субсидії виплачується одній із осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за заявою такої особи.

Визначення обов’язкового відсотка платежу

Обов’язковий платіж для отримувачів житлової субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одного члена домогосподарства.

Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії визначається у наступному порядку:

1)  обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї;

2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;

3)  дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія, (з 1грудня 2017 року - 1700 грн., ), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

4)  отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15 (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Приклад розрахунку субсидії

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з двох  пенсіонерів. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 1500 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 3800 гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1900 гривень (3 800:2 особи).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 1900:1700:2 х 15=8,38%

Сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм та соціальних нормативів 318,44 грн. (3800 х 8,38%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (1500 грн. – 318,44 грн. = 1181,56 грн.).

Приклад розрахунку субсидії

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 1900 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 7000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1750 гривень (7000:4 особи.).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 1750:1700:2 х 15=7,72%

Сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 540,40 грн.(7000 х 7,72%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (1900 грн. – 540,40 грн. = 1359,60 грн.).

Соціальна норма житла та соціальні нормативи користування комунальними послугами, у межах яких призначаються субсидії.

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №409 (зі змінами) для надання субсидій встановлено соціальну норму житла у розмірі 13,65 кв. м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство. Для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб, зазначена норма становить 75 кв. метрів на домогосподарство.

Соціальні норми і  нормативи споживання послуг

 


Послуга

до 01.01.2018

з 01.01.2018

 


НОРМА ЖИТЛА:

 


пільги

21 м кв. на особу + 10,5 м кв. на сім’ю

не змінюється

 


субсидії

13,65 м кв. на особу + 35,22 м кв. на сім'ю

З 01.05.2017  для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб, зазначена норма становить 75 кв. метрів на домогосподарство.

не змінюється

 

 


СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

 


на опалення

З 01.05.2017  5,0  м куб. на 1 м кв. площі х кориг. коеф. (в опалювальний період)

 

не змінюється

 

 


 


на газову плиту (приготування їжі)

 

З 19.08. 2017  3,3  м куб. на особу

 

 

не змінюється

 

 


на газову плиту (приготування їжі і підігрів води)

З 19.08.2017  5,4 м куб. на особу

 

не змінюється

 

 


на газову плиту і водонагрівач

З 19.08.2017  10,5 м куб. на особу

 

не змінюється

 

 


СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:

 

 


на опалення

З 01.05.2017  51  кВт.год на 1 м кв. площі  х кориг. коеф. (в опалювальний період)

 

не змінюється

 

 


 


у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами

130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на кожного  іншого члена сім’ї, але не більш як 250 кВт.год (за наявності централізованого постачання гарячої води)

110 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на кожного  іншого члена сім’ї, але не більш як 230 кВт.год (за наявності централізованого постачання гарячої води)

 


150 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 270 кВт.год (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 250 кВт.год (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

 


у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами

90 кВт. год на сім’ю з однієї  особи + 30 кВт. год на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 210 кВт.год

70 кВт. год на сім’ю з однієї  особи + 30 кВт. год на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 190 кВт.год

 


120 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 240 кВт. год (за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів)

100 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 220 кВт. год (за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів)

 


освітлення житла

30 кВт.год на особу

не змінюється

 


ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  для централізованого опалення (теплопостачання)

З 01.05.2017  0,0431 Гкал на 1 м кв. площі х кориг. коеф. (в опалювальний період)

не змінюється

 


ВОДОПОСТАЧАННЯ:

 


постачання холодної води

2,4 м куб. на особу (за наявності централізованого постачання гарячої води),

не змінюється

 


4,0 м куб. на особу (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

не змінюється

 


постачання гарячої води

1,6 м куб. на особу

не змінюється

 


ВОДОВІДВЕДЕННЯ

4,0 м куб. на особу

не змінюється

 


ВИВЕЗЕННЯ РІДКИХ НЕЧИСТОТ

4,0 м куб. на одне домогосподарство (за відсутності централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям)

 

не змінюється

 

 


ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

0,76 м куб. на особу

не змінюється

 


ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

0,4167 м куб. на особу

не змінюється