20 10 2017
Категорія: Накази Департаменту

Проект Порядку використання коштів обласного бюджету


НАКАЗ

 

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей протягом І семестру 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності

 

На підставі статті 22 Бюджетного Кодексу України,  рішення сесії обласної ради від 27 вересня 2017 року № 55-15/2017 «Про внесення змін до обласної програми соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області», рішення сесії обласної ради від 27 вересня 2017 року № 62-15/2017 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності,

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей протягом І семестру 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності, що додається.

 

2. Заступнику директора - начальнику управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головному бухгалтеру Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гуриній забезпечити перерахунок коштів на рахунки вищих навчальних закладів для проведення одноразової компенсаційної виплати студентам.

 

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора - начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гурину та  заступника директора – начальника управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації А. Харчук.

 

Директор Департаменту соціального   захисту населення облдержадміністрації

________________ С. Лукомська

 

Директор Департаменту

освіти і науки

облдержадміністрації

 

________________ О. Фасоля

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

_________________________ №________

Порядок використання коштів обласного бюджету

для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей протягом І семестру 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності

1. Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей протягом І семестру 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності (далі - Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності.

 

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2017 році (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення».

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі - головний розпорядник коштів).

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

5. Цей Порядок визначає механізм здійснення одноразової компенсаційної виплати студентам, уродженцям Хмельницької області та особам, місце проживання яких на час подачі документів до навчального закладу зареєстровано на території Хмельницької області, з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій, та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (далі - Студенти), за навчання протягом І семестру 2017-2018 навчального року у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності, які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень в межах коштів, виділених з обласного бюджету на вказані цілі.

6. Вищі навчальні заклади Хмельницької області приватної форми власності (далі – ВНЗ) інформують Студентів про необхідність подачі документів, перелік яких зазначений у пунктах 9, 10 (або 11) цього Порядку, та формують на кожного Студента особову справу.

Сформовані особові справи разом із клопотанням (додаток 1) та Списком студентів (учасників антитерористичної операції та їх дітей) для надання одноразової компенсаційної виплати за навчання за І семестр 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності (додаток 2) подаються до Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

7. Департамент освіти і науки облдержадміністрації здійснює перевірку наявності документів, зазначених у пунктах 9 та 10 цього Порядку, формує узагальнену заявку щодо потреби в коштах для надання одноразової компенсаційної виплати студентам (учасників антитерористичної операції та їх дітей) за навчання за І семестр 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності (додаток 3) та направляє головному розпоряднику коштів.

8. Головний розпорядник коштів на підставі списків та заявки, поданих Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, в межах затверджених призначень здійснює перерахунок коштів на рахунок ВНЗ для проведення одноразової компенсаційної виплати студентам.

 

9. Для отримання одноразової компенсаційної виплати за навчання Студент звертається до керівника ВНЗ із заявою довільної форми.

10. Студенти (учасники антитерористичної операції) до заяви додають такі копії документів (із предʼявленням оригіналу):

1) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або копія сторінки паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

2) сторінок паспорту з даними про прізвище, ім’я та по батькові і відомостями про реєстрацію місця проживання;

3) довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формою згідно із додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі – Довідка про безпосередню участь в АТО);

4) посвідчення інваліда війни, учасника бойових дій (у разі наявності).

У разі подання особою копії посвідчення інваліда війни або учасника бойових дій копія Довідки не подається;

5) довідка з навчального закладу про здійснення фактичної оплати вартості  навчання за перший семестр 2017-2018 навчального року;

6) довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі;

7) підтвердження з ВНЗ факту отримання особою ступеня вищої освіти вперше.

11. Студенти (діти учасників антитерористичної операції, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції) до заяви додають такі копії документів (із предʼявленням оригіналу):

1) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або копія сторінки паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

2) сторінок паспорту з даними про прізвище, ім’я та по батькові і відомостями про реєстрацію місця проживання;

3) документи, що підтверджують безпосередню участь в антитерористичній операції одного з батьків (посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни або Довідки про безпосередню участь в АТО),

4) копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження тощо);

5) посвідчення «член сім’ї загиблого» (для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції);

6) документи, що передбачені підпунктами 5, 6, 7 пункту 10 цього Порядку.

12. Одноразова компенсаційна виплата згідно із цим Порядком здійснюється відповідно до фактично сплаченої вартості навчання за І семестр 2017-2018 навчального року без урахування суми проведеної компенсації такого навчання за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

13. Одноразова компенсаційна виплата з обласного бюджету за навчання Студента у І семестрі 2017-2018 навчального року не надається у випадку повного відшкодування такої вартості за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

14. Залишок невикористаних коштів обласного бюджету ВНЗ повертає на рахунок головного розпорядника коштів до закінчення бюджетного періоду.

15. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

16. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

Заступник директора – начальник управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

__________________        Л. Гурина

 

Заступник директора – начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

 

_________________ А. Харчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей протягом І семестру 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності (пункт 6)

 

 

Директору Департаменту освіти і науки Хмельницької

облдержадміністрації

_______________________________________

(П.І.Б. керівника)

_______________________________________                                                                                 (П.І.Б. керівника навчального закладу, який подає заяву)

 

 

 

КЛОПОТАННЯ

 

Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей протягом І семестру 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності, прошу Вас розглянути списки та документи для здійснення одноразової компенсаційної виплати студентам.

 

Додатки:

 

 

 

Керівник

навчального закладу                   Підпис__________              П.І.Б. __________

 

м.п.

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

до Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей протягом І семестру 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності  (пункт 6)

_________________________________________                        (Найменування навчального закладу)

_________________________________________                        (Адреса навчального закладу)

_________________________________________

(Розрахункові реквізити навчального закладу)

 

Список студентів (учасників антитерористичної операції та їх дітей)

для надання одноразової компенсаційної виплати за навчання за І семестр 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності

з/п

П.І.Б.

студента

Курс навчання

Форма навчання (денна/заочна)

Сума коштів, яку сплачено за навчання у І семестрі

2017-2018 н.р.

 

Реєстрація місця проживання студента

Наявність пільг

Інформація щодо проведеної компенсації за навчання Студента за І семестр 2017-2018 н.р. з інших джерел

Сума коштів, яка підлягає компенсації за рахунок коштів обласного бюджету

Відмітка про наявність повного пакету документів (зазначити: "повний" / "не повний")

місце

дата

Місцевий бюджет

компенсація за навчання за рахунок ваучера (обласний центр зайнятості)

інші джерела

(в т.ч. кредити, крім кредитів, отриманих у банківських установах)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=к.5-к.9-к.10-к.11

13

Керівник

навчального закладу                                                          Підпис__________                                                         П.І.Б. __________

м.п.

 

 

 

Додаток 3

до Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей протягом І семестру 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності (пункт 7)

_________________________________________                        (Найменування навчального закладу)

_________________________________________                        (Адреса навчального закладу)

_________________________________________

(Розрахункові реквізити навчального закладу)

 

Форма заявки щодо потреби в коштах

для надання одноразової компенсаційної виплати студентам (учасників антитерористичної операції та їх дітей) за навчання

за І семестр 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах

Хмельницької області приватної форми власності

з/п

Студенти вищого навчального закладу, які мають право на отримання одноразової компенсаційної виплати за навчання з числа учасників антитерористичної операції

Студенти (діти учасників антитерористичної операції, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції)

Загальна сума коштів, яка підлягає компенсації за рахунок коштів обласного бюджету

 

Кількість

отримувачів

Обсяг коштів, грн.

Кількість

отримувачів

Обсяг коштів, грн.

Кількість

отримувачів

Обсяг коштів, грн.

1

2

3

4

5

6=к.2+к.4

7=к.3+к.5

Директор Департаменту освіти

і науки облдержадміністрації                                              Підпис ____________                               П.І.Б. _____________

 

м.п.