24 02 2017
Категорія: Накази Департаменту

Наказ № 14/н /19н від 17.02.2017


У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ


НАКАЗ

17.02.2017                   Хмельницький                    № 14/н / 19 н

Про затвердження Порядку фінансування видатків для встановлення телефонів інвалідам I і II групи за рахуноксубвенції з обласного бюджету у 2017 році

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 21 лютого 2017 року за №21/3054

На підставі статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення сесії обласної ради від 23 грудня 2016 року № 49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік»,  з метою соціального захисту інвалідів I та II груп,

НАКАЗУЄМО :

1. Затвердити Порядок фінансування видатків для встановлення телефонів інвалідам I і II групи за рахунок субвенції з обласного бюджету у 2017 році, що додається.

2. Начальникам управлінь фінансів і управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад організувати роботу щодо забезпечення виконання зазначеного Порядку.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора - начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гурину та заступника директора Департаменту фінансів облдержадміністрації О.Петричука.

 

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

_________________  С.Лукомська

 

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

______________ С.Пенюшкевич

 

ПОРЯДОК

фінансування видатків для встановлення телефонів інвалідам I і II групи за рахунок субвенції з обласного бюджету у 2017 році

1. Порядок фінансування видатків для встановлення телефонів інвалідам I і II групи за рахунок субвенції з обласного бюджету у 2017 році (далі – Порядок) визначає механізм фінансування видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету на відшкодування витрат за телекомунікаційні послуги підприємствам зв’язку, що проводили встановлення телефонів інвалідам І і ІІ групи, які користуються даною пільгою на підставі Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

 

2. Залежно від загального ресурсу на фінансування видатків для встановлення телефонів інвалідам І і ІІ групи, Департамент фінансів облдержадміністрації щорічно при формуванні обласного бюджету передбачає субвенцію районним та міським (міст обласного значення) бюджетам пропорційно до чисельності осіб, які мають право на відповідну пільгу та перебувають на черзі у підприємствах зв’язку області.

 

3. Департамент фінансів облдержадміністрації перераховує субвенцію з обласного бюджету бюджетам районів та міст обласного значення відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету.

 

4. Головні розпорядники коштів щодо фінансування витрат на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ групи районних та міських (міст обласного значення) бюджетів (далі - головні розпорядники коштів) визначаються рішеннями про відповідні районні та міські (міст обласного значення) бюджети.

 

5. Фінансування витрат, пов’язаних із встановленням телефонів інвалідам І і ІІ групи, проводиться з відповідних місцевих бюджетів за рахунок субвенції з обласного бюджету.

 

6. Проведення усіх операцій з бюджетними коштами здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

 

7. Виконані роботи (надані послуги) по встановленню телефонів, їх вартість оформлюються актами виконаних робіт, що підписуються двома сторонами, відповідно до договору про виконання робіт (надання послуг), укладеного між головним розпорядником коштів та підприємством звʼязку.

Головні розпорядники коштів здійснюють розрахунки з підприємствами зв'язку шляхом перерахування коштів на їх рахунки, відкриті в обслуговуючих банках, після подання в територіальні органи Державної казначейської служби України платіжних доручень, актів виконаних робіт (наданих послуг) або реєстрів актів виконаних робіт, договорів, укладених між головними розпорядниками коштів та підприємствами зв’язку.

 

8. Тарифи вартості встановлення телефону визначаються згідно із Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2017 року, затвердженими рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 08 листопада 2016 № 589, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2016 року за № 1489/29619.

 

9. Оперативний та бухгалтерський облік здійснюється головними розпорядниками коштів відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

 

10. Головні розпорядники коштів та підприємства зв’язку зобов’язані використовувати бюджетні кошти за цільовим призначенням відповідно до чинного законодавства.

 

11. Суми невикористаної за призначенням протягом бюджетного року субвенції перераховуються територіальними органами Державної казначейської служби України до обласного бюджету в передостанній день бюджетного року в установленому порядку.

 

12. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

13. Контроль за використанням коштів здійснюється головними розпорядниками коштів.

 

 

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

_______________     Л.Гурина

 

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

 

_______________    О.Петричук