15 02 2017
Категорія: Накази Департаменту

Наказ від 08.02.2017р. № 10/н


 

 

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Майдан Незалежності, 1, м. Хмельницький, 29000,  Код ЕДРПОУ  25921623

тел. (0382) 65-76-36, факс: 65-40-70,  E-mail:depszn@hmsoczahist.adm-km.gov.ua

НАКАЗ

 

08.02.2017 Хмельницький                          № 10/н

 

Про затвердження Порядку

використання коштів обласного

бюджету у 2017 році для надання

одноразової матеріальної допомоги

 

Зареєстровано в Головному

територіальному управлінні

юстиції у Хмельницькій області

09 лютого 2017 р. за №13/3046

 

На підставі статті 22 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», рішення сесії обласної ради від 17 лютого 2016 року № 14-4/2016 «Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2016-2020 роки», рішення сесії обласної ради від 23 грудня 2016 року № 49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених для надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на вирішення матеріально-побутових проблем,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2017 році для надання одноразової матеріальної допомоги, що додається.

2. Заступнику директора - начальнику управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головному бухгалтеру Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гуриній передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг зв'язку, пов'язаних з виконанням функцій по наданню одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  М.Дідика та заступника директора - начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Л.Гурину.

 

 

Директор Департаменту                                                                           С.Лукомська

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету у 2017 році для

надання одноразової матеріальної допомоги

І. Загальні положення

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2017 році для надання одноразової матеріальної допомоги (далі - Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених для надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на вирішення матеріально-побутових проблем, які зареєстровані в Хмельницькій області.

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2017 році (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення».

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі - головний розпорядник коштів).

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення матеріально-побутових проблем

1. Одноразова матеріальна допомога (далі – допомога) надається таким громадянам:

1) пенсіонерам;

2) інвалідам;

3) одержувачам державних соціальних допомог, інших соціальних виплат;

4) особам, які знаходяться під соціальним супроводом соціальних служб або тимчасово перебувають у медичних закладах області;

5) внутрішньо переміщеним особам;

6) особам, які звільнилися з місць позбавлення волі.

2. Крім осіб, зазначених у пункті 1 цього розділу, допомога може надаватися за письмовим дорученням голови обласної державної адміністрації або його заступників, голови обласної ради або його заступників іншим особам у разі:

1) необхідності лікування;

2) важкого матеріального становища в сімʼї або інших складних життєвих обставин.

3.  Допомога громадянам, зазначеним у пунктах 1 та 2 цього розділу, надається на підставі таких документів:

1) при зверненні до голови обласної державної адміністрації або його заступників, голови обласної ради або його заступників:

заяви про надання допомоги;

копії документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

інших документів, що підтверджують виникнення обставин, зазначених у підпунктах 1 та 2  пункту другого цього розділу;

реєстраційно-контрольної картки, згідно із додатком 1 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,    обʼєднаннях   громадян,   на   підприємствах,  в  установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (зі змінами), з резолюцією посадової особи, яка містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо виплати допомоги;

копії сторінок паспорту з даними про прізвище, ім’я та по батькові і відомостями про реєстрацію місця проживання;

2) при зверненні до директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації:

заяви про надання допомоги;

копії документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

копії сторінок паспорту з даними про прізвище, ім’я та по батькові і відомостями про реєстрацію місця проживання;

3) особи, які знаходяться  під соціальним супроводом  соціальних  служб  або тимчасово перебувають у медичних закладах області, надають подання соціальних служб або медичного закладу;

4) внутрішньо переміщені особи надають копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року №509 (зі змінами);

5) особи, які звільнилися з місць позбавлення волі і у них відсутні паспорт та документ про реєстраційний номер облікової картки платника податків, надають довідку про звільнення, видану установою виконання покарань, з якої звільнилася особа, згідно із додатком 9 до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 847/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 957/21269;

6) акту обстеження матеріально-побутових умов проживання (крім осіб, які знаходяться під соціальним супроводом соціальних служб або тимчасово перебувають у медичних закладах області, внутрішньо переміщених осіб);

7) зазначені у цьому пункті документи подаються заявником особисто або через представника.

У разі подачі документів через представника надається документ, що підтверджує його повноваження, відповідно до глави 17 Цивільного кодексу України.

4. Обмеження при наданні допомоги:

1) допомога надається не більше одного разу протягом бюджетного року на одну сім'ю.

У випадку, коли сім`я складається з двох і більше інвалідів, допомога надається  кожному  з  інвалідів за  умови  їх  звернення, але не більше одного разу протягом бюджетного року;

2) у разі звернення за допомогою декількох членів однієї сім'ї, допомога надається лише одному із них, дата надходження документів якого до головного розпорядника коштів за його місцезнаходженням є першою;

3) у разі повторного звернення за допомогою протягом бюджетного року одного або декількох членів однієї сім'ї до однієї і тієї ж посадової особи або різних посадових осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу, головний розпорядник коштів письмово повідомляє заявника та посадову особу, до якої було звернення, про відмову у наданні допомоги із зазначенням дати та розміру попередньо призначеної допомоги;

4) допомога в розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень і більше надається згідно із розпорядженням голови обласної державної адміністрації у виняткових випадках громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, спричинених довготривалим лікуванням, станом здоров’я, соціальним становищем, у разі пожежі, стихійного лиха та інших тяжких особливих обставин;

5) допомога не надається заявникам, які перебувають на повному державному утриманні;

6) у разі смерті заявника допомога не виплачується.

5. Звернення громадян про надання допомоги розглядаються головним розпорядником коштів у порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».

6. Головний розпорядник коштів надсилає запит на проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника та його сім’ї, окрім внутрішньо переміщених осіб, до відповідного управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкому міської (міста обласного значення) ради за місцем його проживання.

7. На підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника та його сімʼї, поданого відповідним управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкому міської (міста обласного значення) ради, а в окремих випадках - за поданням соціальної служби або медичного закладу, звернення розглядаються на засіданні Комісії по розгляду питань з надання громадянам одноразової матеріальної допомоги (далі– Комісія), склад якої затверджується наказом директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації.

8. Рішення Комісії про надання (або відмову у наданні) допомоги та її розміру оформлюється протоколом, який не пізніше пʼяти робочих днів після проведення засідання передається до управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації для виплати допомоги.

Про прийняте Комісією рішення щодо надання (або відмову у наданні) допомоги повідомляється особа, яка подала заяву.

ІІІ. Виплата допомоги

1. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги та проведення таких виплат одержувачам допомоги, здійснюються у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на зазначену мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами).

Виплата грошової допомоги здійснюється з моменту надходження коштів на рахунок головного розпорядника коштів.

2. Виплата допомоги здійснюється головним розпорядником коштів шляхом перерахування на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштові відділення за місцем проживання заявника.

3. Для перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштові відділення за місцем проживання заявника,  головний  розпорядник  подає  до  Головного   управління   Державної казначейської служби у Хмельницькій області платіжне доручення та зведений реєстр виплати допомоги.

4. У разі, коли одержувач допомоги до 01 грудня поточного року подав всі документи, зазначені у пункті 3 розділу ІІ цього Порядку, але не отримав кошти з незалежних від нього причин, допомога виплачується у наступному бюджетному році. При цьому за таким одержувачем допомоги зберігається право на звернення за допомогою у тому ж бюджетному році.

5. Витрати головного розпорядника коштів, пов'язані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються:

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на поштові відділення за місцем проживання заявника, на заміну тонер-картриджу у печатному принтері;

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - для виплати матеріальної допомоги.

6. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

7. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

 

Заступник директора Департаменту                                                           Л.Гурина