27 10 2017
Категорія: Накази Департаменту

Проект Порядку використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції


НАКАЗ

 

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу України, рішення сесії обласної ради від 23 грудня 2016 року № 49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік»  (із змінами), рішення сесії обласної ради від 13 липня 2017 року №12-14/2017 «Про обласну програму соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області»», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції (додається).

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції

 

І. Загальні положення

 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції (далі - Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених на зазначену мету.

 

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення».

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі - головний розпорядник коштів).

 

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. Умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги

 

1. Одноразова матеріальна допомога сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції (далі – допомога) надається членам сімей осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції, починаючи з 07 квітня 2014 року (далі – захисник Вітчизни).

 

2. Допомога членам сімʼї надається за умови, що їх місце проживання зареєстровано у Хмельницькій області, а для сімей військовослужбовців – проживання на території Хмельницької області за місцем розташування військової частини.

До членів сімʼї за цим Порядком належать діти, дружина (чоловік) та батьки захисника Вітчизни.

 

3. Допомога надається у рівних частках всім членам сімʼї, що звернулися із письмовою заявою про виплату допомоги, та щодо яких прийнято відповідне рішення згідно із цим Порядком.

У разі письмової відмови однієї з осіб від допомоги, її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на одержання допомоги.

 

4. Спори, що виникають у звʼязку із реалізацією цього Порядку, вирішуються у судовому порядку.

 

5. Допомога надається на підставі таких документів:

письмової заяви на імʼя голови обласної державної адміністрації кожного повнолітнього члена сімʼї, а щодо неповнолітніх та малолітніх дітей - іншого з батьків, опікунів чи піклувальників дітей про виплату допомоги;

копії документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, - копія сторінки паспорта з такою відміткою);

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї;

відомостей про зарахування до списків особового складу військових частин, які розташовані на території Хмельницької області (довідка, наказ командира військової частини тощо) – для сімей військовослужбовців;

довідки про склад сім’ї (або іншого документа, що підтверджує родинний звʼязок або факт спільного проживання однією сімʼєю);

інформації з Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції, що функціонує при Службі безпеки України, про перебування захисника Вітчизни на обліку осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти та загинули (якщо їх тіла не було повернуто) в районі проведення АТО, починаючи з 07 квітня 2014 року;

копії свідоцтва про народження захисника Вітчизни (для виплати допомоги батькам);

копії свідоцтва про народження дитини (для виплати допомоги дитині);

копії документа, що підтверджує встановлення опіки чи піклування над дитиною захисника Вітчизни (у разі встановлення опіки чи піклування);

копії свідоцтва про шлюб (для виплати допомоги дружині (чоловіку));

банківських реквізитів для перерахування допомоги.

 

6. Подані заявниками документи розглядаються на засіданні Комісії по розгляду питань з надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, які були незаконно позбавлені волі, захоплені як заручники, зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції (далі – Комісія), склад якої затверджується наказом Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

7. Рішення Комісії оформлюються протоколом та реалізуються шляхом видання розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

ІІІ. Виплата допомоги

 

1. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги та проведення таких виплат одержувачам допомоги, здійснюються у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на зазначену мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами).

Виплата допомоги здійснюється з моменту надходження коштів на рахунок головного розпорядника коштів.

 

2. Виплата допомоги здійснюється головним розпорядником коштів шляхом перерахування на особистий рахунок заявника в установі банку.

 

3. Для перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштові відділення за місцем проживання заявника,  головний  розпорядник  подає  до  Головного   управління   Державної казначейської служби у Хмельницькій області платіжне доручення та зведений реєстр виплати допомоги.

 

4. Витрати головного розпорядника коштів, пов'язані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються:

 

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - для придбання паперу;

 

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - для оплати послуг по заміні тонер-картриджу у печатному принтері;

 

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - для виплати матеріальної допомоги.

 

5. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

 

6. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.